MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms, częściowo rkps, Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Tokio. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów / Telefony: Teresin koło Sochaczewa nr 13 / Błonie nr 88. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 29 IX 1938

Maryja!

Drogie Dziecko!

Jeszcze kilka słów posyłam za ostatnim listem 1.

Co do wynalazku, to ze swej strony nie wydawajcie ani sena, chociażby inżynier Strzelecki Was o to prosił, bo on wraz z drugim adwokatem zrobili sobie spółkę, wyciągnęli głupiego br. Floriana z klasztoru i spodziewają się nazbijać sobie pieniędzy 2.

O. Janusz z br. Wiktorem już 20 października wyjadą włoskim okrętem "Victoria", o ile tylko da się na czas przygotować papiery 3. Jeszcze zawiadomimy.

Ekstra dla internatu udało nam się uzyskać pozwolenie na przewóz 4.500 zł w trzech miesięcznych ratach, co do zwyczajnej wysyłki będzie dołączane. Nie jest to wszystko, o co prosiliśmy, ale w obecnych warunkach jest to duża przychylność ze strony władz.

Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby jakiś osobny "Rycerz" dla pogan wychodził, ale zdaje mi się, że w obecnych warunkach i przy obecnych siłach, lepiej może będzie powrócić do dawnego podziału na część ogólną, dla katolików i dla dzieci. Z czasem będzie można więcej zrobić. Dobrze by też było nie ustawać w propagandzie "Rycerza" japońskiego wszelkimi godziwymi środkami, w myśl dyplomika. Chociaż i to prawda, że tam, gdzie nikt na pewno nie korzysta, nie ma celu wysyłać.

Obecnie myślimy o radiu nadawczym, chociażby o słabej sile. Jeżeli Niepokalana zechce, to próbny aparat zacznie funkcjonować na Niepokalane Poczęcie, a od pierwszego stycznia może i na dobre ruszy. Będzie to stacja krótkofalowa, którą jednak przy dobrych warunkach i selektywnym aparacie - i w Mugenzai no Sono będzie słychać 4.

W dzień św. O. Franciszka obchodzimy 50-lecie kapłaństwa o. definitora Szymona Łasia.

Na razie tylko tyle.

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS 5 Kiedy się zobaczymy? Kiedy Niepokalana zechce, czy tu na ziemi (co jest też prawdopodobne), czy u Jej stóp po śmierci.

Serdeczne pozdrowienia o. gwardianowi 6, o. Gracjanowi, wszystkim kyodai 7 i braciom i internistom.

Wasz w Niepokalanej

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Zob. Pisma OMK IV, 711.

"2" Zob. Pisma OMK IV, 705.

"3" 2ob. Pisma OMK IV, 693 przyp. 3.

"4" Zob. Pisma OMK IV, 711 przyp. 3.

"5" Postscriptum stanowi rękopis.

"6" o. Samuel Rosenbaiger.

"7" wszystkim Braciom tj. Braciom Japończykom.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA