MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 30 VIII 1938

Maryja!

Drogie Dziecko,

Czy to prawda, że choroba zaczyna przegryzać nawet Twoje powołanie misyjne? Czy to możliwe, żeby poświęcenie Twoje kończyło się z chwilą rozwinięcia się jakiejś choroby? Przypuszczam, że przy pomocy Niepokalanej zdołasz dokonać tego, coś zaczął i wytrwać do śmierci chwalebnej na stanowisku. Prawda, że byłoby to nawet nie po rycersku zdezerterować z jakiejkolwiek przyczyny. Życie takie krótkie, te kilka lat, które przeżywamy na tym świecie, mija tak szybko i czyż można by jeszcze ujmować z nich w ofierze złożonej Niepokalanej. Wiem, że nieraz to i ciężko na misjach, ale wyobraź sobie, jak miło będzie umierać temu, który będzie mógł powiedzieć w tej ostatniej chwili, że wiele, bardzo wiele Niepokalanej ofiarował.

Dawno mi nie pisałeś, napisz, jak się czujesz. W trudnościach módl się, dużo się módl, a otrzymasz tę cenną łaskę wytrwania.

Niech 2 Ci Niepokalana błogosławi. I za mnie czasem się pomódl - dobrze?

br. Maksymilian M-a Kolbe 3


"1" Na osobę adresata wskazuje uwaga sekretarza OMK, br. Cypriana Grodzkiego: "Br. Iwo".

"2" Dwa ostatnie zdania listu pisane odręcznie.

"3" Podpis własnoręczny.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA