MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Tokio. Jedna karta dwustr. zapis. - Fotokop.: AN.
Kop. kalk. maszynopisu: AN.

Niepokalanów, 8 V 1938

Maryja!

Drogi Ojcze Gwardianie,

W myśl listu Ojciec jutro do Jokohamy zawinie, więc odpisuję już do Nagasaki 2.

Z listów, które otrzymałem z Japonii, biła też silna tęsknota za powrotem Ojca do Mugenzai no Sono, teraz więc najrozmaitsze trudności, zawiłości i kłopoty się porozwiązują.

Br. Celestyn, mimo poderwanego zdrowia, bardzo pragnie dokonać ofiary na misjach; sądzę, że jest to zdrowy objaw i o ile możności dobrze będzie, jeśli mu się to umożliwi. Musi tylko, wedle zaleceń lekarza, unikać fizycznego przemęczenia i strapień, gdyż to może spowodować atak epilepsji. Dlatego też starałem się go zawsze na duchu podnosić, pocieszać i nawet czekałem z upomnieniem do stosowniejszej chwili, jeżeli wskutek braku zdrowia uczynił coś nieroztropnego. Prócz tego podobno stwierdzono, że tycie zapobiega atakom. Dobrze by więc było, by silniej się odżywiał i nieco podtył. Zresztą złota to dusza.

Br. Seweryn przesłał mi ostatnio list tak nieroztropnie wypisany, że "różni cenzorzy" po drodze nie znając charakteru piszącego, mogą sobie wyrobić pojecie o zakonie niezgodne z rzeczywistością. Takie przygnębiające okresy przychodzą na niego od czasu do czasu z tego może powodu, że na system nerwowy tęgo nadtargany przejściami z okresu wojny bolszewickiej i przechodził nieraz niebezpieczeństwa utraty życia. Zresztą i to gorliwa dusza.

Br. Iwo, słyszę, że kuleje, ale zdaje mi się, że i jego trudności nie są niepokonalne a. Co do wszystkich w ogóle uważam, że mimo mniejszej lub większej zdolności czy umysłowej, czy fizycznej, czy nawet duchowej, na razie nie widać racyj, żeby pod wpływem ciepła serca przełożonych nie zlewali się wszyscy w jedną duszę coraz bardziej zapaloną ideałem poświęcenia się dla Niepokalanej bez granic.

Zbliża się kapituła. I mnie N. O. Prowincjał polecił zrobić projekt sprawy Niepokalanowa w przewidywaniu podziału Prowincji 3. Trudne to zagadnienie, a jednocześnie bardzo ważne, bo utworzy precedens do rozwiązywania sprawy centrali MI i w innych krajach. Dlatego też proszę bardzo cały Niepokalanów japoński o modlitwę w tej sprawie, by Niepokalana sama wedle swej woli tą rzeczą pokierowała.

Serdecznie w Niepokalanej wszystkich, pozdrawiam

br. Maksymilian M-a Kolbe 4


"1" Na osobę adresata wskazuje uwaga sekretarza OMK, br. Kamila Banaszka, na karcie: "O. Samuel".

"2" Zob. Pisma OMK IV, 629 przyp. 2.

"3" Podział jednej dotychczas prowincji zakonnej OO. Franciszkanów w Polsce na dwie: północną (z siedzibą w Warszawie) i południową (z siedzibą w Krakowie) nastąpił na kapitule prowincjalnej w sierpniu 1939.

"4" Własnoręczny podpis.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA