MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr, zapis.

Niepokalanów, 21 II 1938

Do

Izby Przemysłowo-Handlowej

w Warszawie

ul. Wiejska 10

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 1936 r. donosimy uprzejmie, że na terenie naszego klasztoru w Niepokalanowie, żadnych przedsiębiorstw handlowych ani też przemysłowych nie prowadzimy.

Mamy drukarnię, która obsługuje wyłącznie wydawnictwa własne religijne, ideowe, oświatowe, nie obliczone na zysk.

Kapitału żadnego nie posiadamy, gdyż to nie zgadza się z naszym duchem zakonnym. Utrzymujemy się jedynie z dobrowolnych ofiar naszych dobrodziejów.

Jako dowód na powyższe załączamy odpis orzeczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu 1.

O. Maksymilian M-a Kolbe 2
(O. Maksymilian Maria Kolbe)
przełożony klasztoru


"1" Por. Pisma OMK I, 149 przyp. 1.

"2" Własnoręczny podpis (inicjały) na kopii.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA