MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 11 II 1938

Maryja!

Eminencjo!

Pisma periodyczne, które prowadzimy, dzięki czujnej opiece Niepokalanej, rozwijają się pomyślnie i przy tym wyrabiają nas tak w kierunku technicznym jak propagandowym.

Jako rycerze "Militiae Immaculatae" 1, patrząc na obóz zwalczający Boga i religię, jak jest ruchliwy i pomysłowy w swojej wywrotowej machinacji, obejmujący wszystkie narody i wyznania religijne, pragniemy i my, mając broń prasową w rękach, pójść do innych narodów pod błękitnym sztandarem Niepokalanej i podbić je pod słodkie jarzmo Chrystusa Króla.

W tym celu uplanowaliśmy świeżo pokusić się o wydawanie "Rycerza Niepokalanej" w języku łacińskim. Pragniemy bowiem przez to zbliżyć się naprzód do duchowieństwa innych narodowości tak katolickiego jak niekatolickiego. Prócz artykulików naszych zamieszczalibyśmy tam prawie wszystkie bieżące wiadomości w streszczeniu z "Acta Apostolicae Sedis", co umożliwiłoby kapłanom żywe zainteresowanie się czynnościami Kongregacji Rzymskich.

Z początku owo pisemko wychodzić będzie jako kwartalnik; gdy zaś nabierzemy wprawy, stanie się ono miesięcznikiem.

Aby naszym nieudolnym planom na świeżym terenie pracy towarzyszyła łaska nieba, ośmielamy się najpokorniej poprosić Waszą Eminencja, jako najlepszego Opiekuna, o wsparcie nas Arcypasterskim błogosławieństwem.

Pozostając w najgłębszym szacunku dla Waszej Eminencji, kreślę się jako niegodny a szczerze oddany sługa

O.Maksymilian Kolbe 2


"1" "Rycerstwa Niepokalanej"

"2" Własnoręczny podpis (inicjały).

"3" Adres pisany przez sekretarza OMK, br. Kamila Banaszka.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA