MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów.

Niepokalanów, 11 II 1938


Przekład polski

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale,

O. Pius, który był w Rzymie z polską pielgrzymką 1, doniósł mi, że statut Rycerstwa Niepokalanej 2 zostanie natychmiast przesłany do nas. Pragnę donieść, że dotychczas jeszcze nie nadszedł.

Również nie otrzymaliśmy dotąd błogosławieństwa Ojca 3 i błogosławieństwa Ojca świętego 4 z okazji pierwszego dziesięciolecia Niepokalanowa, a dwudziestolecia MI, o które prosiłem dnia 30 XI 1937, kopie załączam. Chcemy teraz wydrukować księgę pamiątkową 5 i dlatego czekamy.

Aby przygotować się na 25-lecie Rycerstwa, zaczęliśmy plan pięcioletni MI. W pierwszym roku tego pięciolecia pragniemy podwoić liczbę członków. To samo ma się powtórzyć w latach następnych 6. - Niechaj Niepokalana sama zrobi tak, jak zechce.

Z prośbą o błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Pielgrzymka zorganizowana przez MD wyruszyła z Polski 28 XII 1937. Z Niepokalanowa wzięli w niej udział o. Pius Bartosik i br. Klaudiusz Grochocki.

"2" Statut MI - jeśli był przysłany do Polski - nie zachował się.

"3" Błogosławieństwo o. generała Bedy Hessa z racji 10-lecia Niepokalanowa prawdopodobnie nie było wysłane i brak go w RN.

"4" Brak w RN, z czego wnioskujemy, że władze zakonne nie zwracały się o błogosławieństwo do Ojca św. Piusa XI.

"5" Niepokalanów, nie otrzymawszy pisemnego błogosławieństwa Ojca św. i o. generała, zrezygnował z wydania księgi pamiątkowej. Natomiast księgę taką pt. "La Milizia di Maria Immacolata" na uczczenie 20-lecia MI wydała centrala włoska MI w Asyżu w 1938. Na 64 stronach zobrazowano w niej historię powstania MI oraz jej dalszy rozwój ze szczególnym uwzględnieniem Włoch, Niepokalanowa i Mugenzai no Sono.

"6" Celem MI jest zdobycie dla Niepokalanej wszystkich dusz i każdej z osobna.
OMK zdążał do tego celu etapami. I tak na 10-lecie Niepokalanowa, przypadające w 1937, uchwalono "pięciolatkę", czyli plan pracy na 5 lat, w ciągu których liczba członków MI miała wzrosnąć do 32 milionów. Plan był taki: I rok pięciolatki liczba się podwoi - z miliona będą dwa miliony, II rok - 4 miliony, III rok - 8 milionów, IV rok - 16 milionów; V rok - 32 miliony. Miała w tym pomóc prasa i radiostacja - własne. Próbne audycje w 1938 - zob. EN 24. XII 1937.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA