MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów.

Niepokalanów, 5 II 1938

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Przesyłam wyciąg prokuratorski na styczeń, na podstawie obliczeń już ściślejszych, prawdziwie buchalteryjnych. Dziennik wypada deficytowo, mimo że w styczniu pewna część, mała, wpłaca na więcej miesięcy. Przy pomocy Niepokalanej pomału to się wyreguluje. "Rycerz" wykazuje większą cyfrę z tejże przyczyny, tj. prenumerat rocznych, które w grudniu, styczniu, a także po części i w lutym wpływają. "Rycerzyka" obecnie się przetrzebia, jak przedtem zrobiło się z "Rycerzem" 1.

Na ogół zdąża się obecnie do pogłębienia wiedzy fachowej u braci. Stąd też wyzyskuje się sposobności do korzystania z różnych kursów, jak elektrotechniczny, Wyższy Instytut Wiedzy Religijnej, a teraz się nadarza teoretyczny szybowcowy 2 za trzy złote, ma się zacząć 9 II, skorzystałby br. January i potowarzyszył br. Gustaw, kierownik komunikacji.

Pewien ksiądz chce płacić za internistę intencjami, czy można?

Załączam też fotografię z akademii na Niepokalane Poczęcie.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe 3


"1" Skreślanie adresatów, którzy nie dawali znaku życia - zob. Pisma OMK IV, 668.

"2" Na kurs szybowcowy w Warszawie zaczęli uczęszczać od 9 II 1938 bracia January Müller i Gustaw Wawrzyniuk, a od 1 III 1938 rozpoczęli kurs pilotażu maszynowego.

"3" Własnoręczny podpis.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA