MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms, częściowo rkps, Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Tokio. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymonów. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 5 II 1938

Maryja!

Drogi Ojcze Gwardianie,

Odpowiadam na list z dn. 16 I br.

Co do zdrowotności braci, to uważam, że tak źle jeszcze nie jest. Br. Celestyn jest całkowicie zdecydowany raczej umrzeć niż zdezerterować. Niestety załamał się naprawdę br. Jordan, ale tylko o nim wiem. Br. Bartłomiej i Iwo mogą pozostać, byle mieli czułą opiekę. Czasem do nich pisuję, ale co do br. Jordana, to mu już nic listownie dopomóc nie mogę.

U nas Niepokalana swoje dzieło coraz silniej naprzód prowadzi. Obecnie zaczynamy "Rycerza" łacińskiego, na razie jako kwartalnik 1. Zaczynamy też używać innych środków, jak np. radio, przez które mówiłem w dzień Niepokalanego Poczęcia 2 i w dzień Matki Bożej Gromnicznej 3. Myślimy też o filmie.

Rozpoczynany też pięciolatkę, jako przygotowanie do 25-lecia MI 4 i w pierwszym roku tej pięciolatki pragniemy podnieść liczbę członków MI. To samo w latach następnych. Ale niech Niepokalana sama pokieruje wykonaniem, jak Jej się podoba.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich moich dawnych kolegów 5.

Módlmy się nawzajem, byśmy Niepokalanej dobrze służyć mogli.

br. Maksymilian M-a Kolbe 6


"1" "Miles Immaculatae" ("Rycerz Niepokalanej" w j. łacińskim) zaczął wychodzić jako kwartalnik. Pierwszy numer ukazał się w marcu 1938 - zob. EN 18 III 1938. Bliższe szczegóły - zob. Wiad. z Prow. 8(1938)27-28.

"2" Przemówienie radiowe OMK wygłoszone 8 XII 1937 podaje ms powiel. EN z dnia 24 XII 1937. Fragmenty tego przemówienia i pierwsze echo, jakie ono wywołało, zamieściły Wiad. z Prow. 8(1938)23.

"3" Przemówienie radiowe OMK wygłoszone 2 II 1938. Streszczenie tego przemówienia jest zamieszczone w Wiad. z Prow. 8(1938)24.

"4" Jubileusz 25-lecia MI przypadał w 1942 roku.

"5" Może chodzi o księży profesorów z Seminarium Diecezjalnego w Nagasaki oraz innych znajomych księży i profesorów świeckich.

"6" Własnoręczny podpis.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA