MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, około 31 XII 1937 1

...2 Wreszcie nogę stwierdzić, że cała działalność Niepokalanowa w myśl art. I na zysk obliczona nie jest, że zakładając Niepokalanów w myśl ...3 ONT i ...4 ONT podobnego zamiaru nie miałem, nie mam, mieć nie mogę i nie chcę i że w myśl ...5 poza zdobywaniem dusz dla Niepokalanej, a przez Nią dla Najświętszego Serca Jezusa, żadna korzyść materialna nie jest tu przewidziana, a nawet wprost jest wykluczona, gdyż nie chcemy być w żaden sposób przemysłowcami, ale tylko misjonarzami.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Dane z kroniki Niepokalanowa. W wyniku lustracji władz skarbowych, OMK jeździł do Warszawy 29 i 30 XII 1937 w sprawach podatkowych - zob. EN 31 XII 1937.

"2" Brak początku. Jest to dopisek do odwołania do Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie wykupu świadectwa przemysłowego na rok 1938 (br. Pelagiusz Popławski).

$f298 = "3-4 Miały tu być przytoczone dwa orzeczenia Najwyższego Trybunału, postanawiające, że jedynie wówczas przedsiębiorstwo (zakład, czy działalność) podlega opodatkowaniu, jeśli jest obliczone na zysk (br. Pelagiusz Popławski).

"5" W oryg. wolne miejsce dla wpisania odpowiedniego cytatu - prawdopodobnie z dyplomika MI.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA