MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 11 XII 1937

Ekscelencjo,

Dostojny Księże Biskupie,

Serdeczne przez Niepokalaną "Bóg zapłać" za pasterskie błogosławieństwo i życzenia z okazji uroczystości 10-lecia Niepokalanowa. List Waszej Ekscelencji 1 odczytaliśmy na akademii i będzie on dla nas wszystkich zachętą do większego jeszcze poświęcenia się sprawie szerzenia królestwa Serca Jezusowego przez budzenie czci i miłości do Jego Niepokalane j Matki.

Cieszymy się, że będziemy mieli zaszczyt gościć u siebie Waszą ekscelencję wraz z J. E. Ks. Biskupem Bukrabą w dniu 16 bm.

Za serdeczne ustosunkowanie się Waszej Ekscelencji do Niepokalanowa od samego jego początku niech Matka Najświętsza Niepokalana nagrodzić raczy!

Z głęboką czcią ręce Waszej Ekscelencji całuję

p OMK 2 O. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian

"1" Zob. ms powiel. EN z dnia 7 XII 1937.

"2" Własnoręczny podpis (inicjały).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA