MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów.

Niepokalanów, 30 XI 1937

Ekscelencjo,

W święto Niepokalanego Poczęcia bieżącego roku upływa 10 lat, jak pierwsze budynki tutejszego klasztoru zostały poświęcone. W tym również roku przypada 20-lecie "Pobożnego Stowarzyszenia Milicji Niepokalanej", któremu Niepokalanów służy jako duchowa centrala.

Z okazji tej podwójnej rocznicy ośmielamy się pokornie prosić Waszą Ekscelencję o kilka słów błogosławieństwa dla nas zakonników, którzy opuściwszy wszystko Łk 5,11, poświęcamy a się zupełnie sprawie szerzenia Królestwa Serca Jezusowego przez Niepokalaną, i dla naszych Dobrodziejów, co z nami dla tego ideału współpracują, jako też dla szerokich mas - 800.000 polskich Rycerzy i Rycerek Niepokalanej, co wśród swego otoczenia w myśl wskazówek, zaczerpniętych z "Rycerza Niepokalanej" - szerzą również miłość ku Niepokalanej, a przez Nią sprowadzają Jezusa do serc ludzkich i Jego Królestwo w nich umacniają.

Z głębokim szacunkiem całuję ręce Jego Ekscelencji

O. Maksymilian Maria Kolbe
przełożony klasztoru


"1" List rozsyłany do biskupów w Polsce z racji 10-lecia Niepokalanowa i 20-lecia "Rycerstwa Niepokalanej" (MI).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA