MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie.. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa stacja kolejowa Szymanów. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 30 XI 1937


Przekład polski

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

W święto Niepokalanej upływa 10 lat od chwili poświęcenia pierwszych budynków Niepokalanowa. W tym roku upływa również 20 lat od narodzin Rycerstwa Niepokalanej.

Dlatego proszę Najprzewielebniejszego Ojca Generała o błogosławieństwo serafickie dla Braci, Dobrodziejów, Członków "MI" i Czytelników.

W świętym naszym Ojcu Franciszku niegodny

br. Maksymilian M-a Kolbe 1

PS - Dołączam podobną prośba w celu przedłożenia jej Ojcu świętemu 2.


"1" Własnoręczny podpis.

"2" Zob. Pisma OMK IV, 669. Na oryginale widoczna nota o. generała Bedy Hessa: "P. Procuratore Generale".

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA