MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie.. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa stacja kolejowa Szymanów. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 27 XI 1937


Przekład polski

Ojcze święty,

Pobożny Związek pod nazwą Rycerstwo Niepokalanej (MI), założony w roku 1917 w Międzynarodowym Kolegium OO. Franciszkanów w Rzymie, kanonicznie erygowany dnia 2 stycznia 1922 dekretem Wikariusza Rzymu, a przez Brewe Apostolskie dnia 18 grudnia 1926 obdarzony odpustami, obchodzi w bieżącym roku swoje 20-lecie. W ciągu tego czasu liczba członków, dzięki Niepokalanej, doszła do około 1.000.000 dusz.

Krajowa Centrala tego Pobożnego Związku w Polsce, ustanowiona najpierw w Krakowie w konwencie OO. Franciszkanów, następnie na 5 lat przeniesiona do konwentu grodzieńskiego, wskutek rozwoju od roku 1927 stanowi specjalny konwent tegoż Zakonu OO. Franciszkanów pod nazwą Niepokalanów, blisko Warszawy, w którym liczba Braci oddanych dziełom Centrali dochodzi obecnie do 600. - Ponadto w Małym Seminarium Misyjnym przygotowuje się do żniwa Bożego pod opieką Niepokalanej 127 młodzieńców. -W tym klasztorze także drukuje się: 1) "Rycerz Niepokalanej" - organ stowarzyszenia dla dorosłych, miesięcznik, w nakładzie 780.000 egzemplarzy, 2) "Rycerzyk Niepokalanej" dla młodzieży w nakładzie 180.000 egz. i 3) "Mały Dziennik" pismo codzienne w nakładzie 130.000 egz. w 9 wydaniach.

W roku 1930 w Nagasaki, w Japonii, powstała podobna Centrala Pobożnego Związku w formie konwentu OO. Franciszkanów, w którym, oprócz 23 Braci Polaków, znajduje się już 10 Braci tubylców; wydają oni dla pogan miesięcznik "Seibo no Kishi". Również jest tam Małe Seminarium z 45 tubylcami.

Przeto, z okazji pierwszego dziesięciolecia powstania klasztoru Niepokalanów i dwudziestolecia założenia Pobożnego Związku Rycerstwa Niepokalanej, niżej podpisany, gwardian tegoż konwentu, pokornie prosi o Błogosławieństwo Apostolskie dla wszystkich Braci, Członków Pobożnego Związku, Dobrodziejów i Czytelników.

br. Maksymilian M-a Kolbe 1
gwardian klasztoru


"1" Własnoręczny podpis

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA