MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa stacja kolejowa Szymanów / Telefony: Teresin koło Sochaczewa nr 13 / Błonie nr 88

Niepokalanów, 27 XI 1937

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

W sprawie podatków otrzymaliśmy już odpowiedź z Ministerstwa żądającą tylko podatku przemysłowego a od wydawnictw i drukarni za lat 2 tylko, z terminem 30 dni. Podobno jeżeli pójdziemy do instancji sądowych, to decyzja może się odwlec do lat 3 i w międzyczasie egzekucja będzie wstrzymana. Sprawę oddaliśmy adwokatowi. Podobno przygotowują nam obrotowy za kalendarz, ale to jest forma przemysłowego. Dzięki Niepokalanej, że co najgorsze, tj. dochodowy, już odpadł.

Bratu Franciszkowi zakomunikuję odpowiedź O. Prowincjała. W razie konieczności wypoczynku w międzyczasie, to może .go pchnąć do Halicza?

Br. ...1 jeszcze obediencji nie miał, ale ja go się też jakoś obawiać nie przestaję.

Załączam list drukarni Spektorek 2. Co odpowiedzieć?

Obecnie dążymy do tego, żeby w jak najwięcej językach wyszedł dyplomik MI 3, następnie, by wzmóc liczbę członków tam, gdzie dyplomiki już są, a potem, gdzie już pewna grupka członków się zbierze, by zapoczątkować coś periodycznego, chociażby maleńką dwukartkę na miesiąc, jak to praktykują Jezuici w Apostolstwie Modlitwy, która by podtrzymywała ducha MI w członkach, pogłębiała go i uczyła, jak w tym duchu rozwiązywać bieżące zagadnienia życia 4. W związku z tym wyłania się coraz wyraźniej potrzeba jakichś periodycznych instrukcji, komunikatów czy artykulików przygotowanych w centrali, które by nadawały bardziej jednolity kierunek działalności członków MI rozsianych po świecie i poprzez periodyczne wydawnictwa w ich względnych językach do nich docierały.

O. Urban będzie miał może coś poważniejszego w żołądku czy jego okolicy. Dwa dni leżał i teraz dobrze się nie czuje. Wziął go w opiekę zdolny i świątobliwy lekarz dr Wąsowicz z Warszawy.

U nas szpitalik świeci pustkami. Przed chwilą zastałem zaledwie jednego leżącego i kilku zaledwie pod opieką.

Dzięki Niepokalanej wszystko u nas dobrze. Jutro zaczynają się rekolekcje. "Rycerz" grudniowy już rozesłany i odtąd wcześniej wychodził będzie. Ci co od dłuższego już czasu się nie odzywali, już nadal nie otrzymają, bo żmudne wyłączanie adresów już ukończono i po specjalnych mutacjach im przesłanych, wybrano tych, którzy się jeszcze odezwali. Podobna lustracja w "Rycerzyku" też już rozpoczęta. "Mały Dziennik" staje się żywszy.

Z ministrem Kwiatkowskim rozmawialiśmy ze dwie i pół godziny. Opowiadał serdecznie o swoich zamiarach, kłopotach i trudnościach, i obiecał odwiedzić nas. O podatkach naszych wyraźnie mu jeszcze nie mówiliśmy, chociaż podkreśliliśmy nasz charakter pracy. W razie potrzeby uważam, że mamy do niego drzwi otwarte.

O. Prowincjał zapewne na 8 grudnia (po południu) nie zawiedzie?

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo.

br. Maksymilian M-a Kolbe 5


"1" Redakcja opuściła imię ze względu na dyskrecję.

"2" Sprawa bliżej nie znana.

"3" Do 1939 przetłumaczono i wydano dyplomik MI w języku angielskim, arabskim, czeskim, flamandzkim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, japońskim, łacińskim, łotewskim, niemieckim, polskim, portugalskim i włoskim - zob. Pisma OMK IV, 763.

"4" Do 1939 "Rycerz Niepokalanej" ukazywał się w j. polskim, japońskim, włoskim i łacińskim - zob. Pisma OMK IV, 763. Po II wojnie światowej RN ukazuje się - poza j. japońskim, łacińskim i włoskim - także w Anglii, Belgii, Hiszpanii, na Malcie, w Niemczech i w USA.

"5" Własnoręczny podpis.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA