MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms, częściowo rkps, AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów / Telefony: Teresin koło Sochaczewa nr 13 / Błonie nr 88

Niepokalanów, 20 XI 1937

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Mieliśmy z Izby Skarbowej referenta, który lustrował przez dwa dni Niepokalanów i pisał, i rachował, i dał wreszcie do podpisu coś ze 20 papierów. Poczciwa dusza aż sobie ręką czoło chłodził, bo chciałby jak najlepiej, a tu grozi niebezpieczeństwo. Zapytałem go, ile by tak w najgorszym razie trzeba zapłacić? Wykalkulował pobieżnie, że podatku przemysłowego około 3.000 zł, a dochodowego z tytułu utrzymania braci (za 5 lat wstecz) 140.000 zł j. Prócz tego dochodowy za pobudowanie budynków, kupno maszyn i w ogóle rozwój. Tak np. jeżeli nowy refektarz się ocenia na 200.000 zł, to podatek wyniesie 70.000 zł.Dość, że razem straszne setki tysięcy. I to wszystko bez zawieszenia mimo ewentualnego zwracania się do wyższej władzy. W tych dniach informowaliśmy się w Ministerstwie Skarbu i powiedziano, że i kardynał Hlond i marszałek senatu Prystor interweniowali. Podobno zrezygnowano już z podatku dochodowego i uchwalono między sobą tylko przemysłowy pobrać. Adwokat Franio trzyma rękę na pulsie 1. Jutro (niedziela) o godzinie 1 po południu mam umówioną audiencję z o. Marianem u ministra Kwiatkowskiego w mieszkaniu prywatnym. Zobaczymy, co Niepokalana zechce ułożyć.

Bracia Tycjan i Emeryk w dniu złożenia prośby o zwolnienie ze ślubów zaraz opuścili Niepokalanów.

Decyzja rady prowincjalskiej szybko przygoniła, to też bracia do ślubów solemnych już się porozjeżdżali 2 - Bóg zapłać za pośpiech.

Przesyłam prośbę Mieczysława Chyla. Czy można go przyjąć mimo lat 15? 3

W sprawie Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie poselstwo węgierskie chce zapłacić podróż, by w Budapeszcie omówić sprawę. Czy może kto pojechać? 4

Byłem u lekarza, który wskazał br. Franciszkowi Krynicę. Powiedział, że nie może dać zapewnienia (certitudo moralis), że ta kuracja pomoże, a nawet raczej skutku trwalszego nie będzie. a Podobno tłem ma być zmaganie się z sensualnością. Stąd mówi, że życie poza klasztorem, ożenek załatwiłby zaraz sprawę. - Br. Franciszek ze łzami mówił mi, że po pięciu latach wolałby pozostać, ale jeżeli przełożeni inaczej uznają, to już Wola Boża. - Pytał, czyby konsylium lekarskie zrobić. - Quid ad casum? 5

Lekarz twierdzi, że do 50 lat wciąż ta sprawa odzywać się będzie mimo zabiegów. Musiałby stale zabiegi, kuracje urządzać. Kurację wodną (zastrzyki?). - Br. Franciszek twierdzi, że chciałby walczyć ze sobą jak święci. Lekarz obawia się, że może potem załamać się jak inni, których przykład mi cytował (księdza jednego).

Chorych - dzięki Niepokalanej - mało. Obecnie tylko jeden brat w łóżku, a drugi przy łóżku. Za to internistów 3, i ... o. Urban. Zdaniem lekarza stan normalny - to na 100 ludzi 3 chorych a.

W sprawie podatków na projekt o. Jerzego odprawia się codziennie jedna Msza św. za dusze czyśćcowe wedle uznania Niepokalanej. - Widać, że silnie działają.

Br. Pachomiusz, nowicjusz, dostał ataku kamieni żółciowych i obecnie czeka w szpitalu w Warszawie na operację. W tymże szpitalu operowany był br. Radzyn na ucho, operacja się dobrze udała.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Zob. Pisma OMK IV, 665 przyp. 2.

"2" Celem wyjazdu było załatwienie formalności majątkowych i powzięcie swobodnej decyzji przed ślubami.

"3" Mieczysław Chyl nie jest notowany w ewidencji klasztornej, a więc prawdopodobnie nie był przyjęty.

"4" W 34. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie (22-29 V 1938) wziął udział o. Marian Wójcik, naczelny redaktor MD. Jaka sprawa miała być omówiona, dokładnie nie wiadomo. Na podstawie późniejszego listu OMK do o. prowincjała można się domyślać, że chodziło o ogłaszanie Kongresu w MD - zob. Pisma OMK IV, 676.

"5" Jak w tym wypadku postąpić?

"6" Własnoręczny podpis.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA