MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów.

Niepokalanów, 13 XI 1937

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Przesyłam garstkę nowości z tygodnia.

Br. Tycjan Chochła, po kilkumiesięcznej kuracji w domu, przestał prątkować i powrócił do Niepokalanowa. Ale tyle nabrał świeckości, że postępowanie jego gorszyło braci (dowody załączam z prośbą o zwrot). Gdy upomnienia nie skutkowały, myślałem przystąpić do wydalenia. W między czasie zgłosił wystąpienie: prośbę o zwolnienie od ślubów symplicznych załączam. Zdążył też pociągnąć za sobą drugiego słabeusza, br. Emeryka Ciburę, który, mimo że go na kilka dni wstrzymałem, dzisiaj uparł się za wyjazdem (prośbę też załączam). Z nimi kolegował też nowicjusz br. Mieczysław. - Próbuję go uratować.

Załączam też zestawienie kasowe za październik. W miesiącu tym zadłużenie pogłębiło się zaledwie o 1.000 zł.

Jeden z eksów wypisał oszczerczy artykuł na Niepokalanów w socjalistycznym (komunistycznym) "Dzienniku Ludowym" 1. Wysłaliśmy sprostowanie, które jednak nie zostało zamieszczone. To pociąga za sobą po trzech dniach karalność 50 zł od każdego dnia. Kapituła konwencka zgodziła się na pociągnięcie do odpowiedzialności wspomnianego dziennika. Poproszę o pozwolenie - w myśl nru 385 Konstytucji. Wycinek gazety i kopię sprostowania załączam. - Na ogół prasa socjalistyczno-komunistyczno-masońska ciągle łączy napaść na religię i instytucje kościelne z Niepokalanowem, "Rycerzem" lub "Małym Dziennikiem". Dziś przypadkowo dostałem do ręki zabłąkany do nas numer "Ameryka-Echo" z Ameryki 1 i tam też podobne rzeczy spotkałem. Widać, że Niepokalanów i wydawnictwa MI diabłu a się nie podobają.

Czy można wysłać intencje mszalne do jednego z księży na konto utrzymania internisty, którym on się opiekuje?

O. Piotr powędrował do szpitala w Warszawie, bo mu się coś zrobiło w nodze i potrzebna będzie operacja celem wypuszczenia materii.

Był u nas wczoraj słynny na Warszawę adwokat, specjalista od spraw podatkowych, Franio, który po uprzednim zapoznaniu się z dokumentami w naszej sprawie, oglądnął także z bliska Niepokalanów. Po wszystkim twierdził, że o ile niejasny tekst odnośnego artykułu w Konkordacie nas nie zasłoni, to trzeba będzie zapłacić od MD podatek przemysłowy, a od kalendarza przemysłowy i obrotowy. Podatek przemysłowy wyraża się zaledwie kilku setkami, ale obrotowy byłby dla nas ciężki. W rozmowie o honorarium oświadczył gotowość bezinteresownej pomocy 2. Dzięki Niepokalanej.

Alumnatyk już podobno przekroczył 3.000 i sięgnął do 4.000, więc będziemy odciągać.

U nas, dzięki Niepokalanej, na ogół wszystko bardzo dobrze. Duch gorący, chociaż na dworze chłodnawo. Ponieważ na ostatnią niedzielę miesiąca wszyscy mają już dostać "Rycerza" grudniowego, by wziąć udział w tygodnia MI 3, więc robota wre.

Dziś otrzymaliśmy tłumaczenie dyplomika i ulotki MI na język hiszpański dokonanej w Kordobie w Argentynie, za staraniem księdza świeckiego, Polaka, członka MI 4.

Na razie tylko tyle, bo już 22.00 minęła.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M. Kolbe

PS - załączam intencje mszalne za październik. Do MI w października wstąpiło 2.910 osób. Korespondencji w październiku wpłynęło 58.422 sztuk.


"1" Zob. Pisma OMK I, 84 przyp. 3.

"2" Adwokat Michał Franio bronił bezinteresownie - jako wotum wdzięczności za uzdrowienie córki - spraw podatkowych Niepokalanowa 1937-1939 i 1947-1966 (br. Cyrion Sobiech).

"3" Tydzień MI urządzano przed 8 XII w celu szerszego zaznajomienia społeczeństwa katolickiego w Polsce z ideami Rycerstwa Niepokalanej.
Dyplomik MI i ulotki tłumaczył na j. hiszpański ks. B. Szczepanik z Kordoby (Córdoba).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA