MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 11 XI 1937

L. 1137/SU 1

Do

Polskiego Radia

Dział Propagandy Wydział Aktualności

Warszawa, ul. Zielna 25

Nawiązując do telefonicznej rozmowy z p. redaktorem Stokiem w dniu 9 bm. zgłaszamy niniejszym propozycję wygłoszenia 15-20 minutowej prelekcji w godzinach wieczornych dnia 8 XII br. jako w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Tytuł prelekcji: "W dziesięciolecie Niepokalanowa",

Treścią zaś byłoby: ideał, początki, przez lat dziesięć, z wewnętrznego życia, na przyszłość.

Odczyt ten wygłosiłby o. Maksymilian Maria Kolbe przełożony niepokalanowskiego klasztoru (tel. Teresin koło Sochaczewa 18 lub Błonie 88).

Dla orientacji nadmieniamy, że Niepokalanów jest centralą stowarzyszenia pod nazwą "Milicja Niepokalanej", która w samej tylko Polsce liczy przeszło 600.000 członków.

Z poważaniem

O. Maksymilian Kolbe 2
(O. Maksymilian Maria Kolbe)
przełożony klasztoru


"1" Sekretariat Urzędowy Niepokalanowa, który też miał pewien udział w przygotowaniu lista.

"2" Własnoręczny podpis (inicjały).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA