MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Tokio. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów. -. Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 4 XI 1937

Maryja!

Drogie Dziecko,

Późno odpowiadam na list imieninowy, bo i przez 3 tygodnie byłem poza Niepokalanowem w Zakopanem i po powrocie dość dużo spraw zaległych czekało. Przesyłam też i serdeczne nawzajem, i podziękowanie za modlitwy, które mi tak bardzo są potrzebne, bym dziełu Niepokalanej nie zaszkodził.

Cieszy mię bardzo, że raz na tydzień bracia Japończycy o Niepokalanej coraz więcej słyszą. I my z naszej strony postaramy się źródeł dostarczać.

Co do zasiłków, to Niepokalana już coś obmyśliła, a mianowicie, do Lwowa przyjeżdżają klerycy amerykańscy 2, za co ich prowincja ma wyrównać naszej prowincji 10.000 zł rocznie. Kwotę tę Niepokalanów pokryje, a Ameryka natomiast prześle do Was. Więc miesięcznie (poza wakacjami) po 1.000 zł.

Figura Niepokalanej do Was nadejdzie.

Braciom coś więcej napiszę.

Co do dziennika dla dzieci 3, to zobaczymy, kiedy Niepokalana zechce, w każdym razie można przysłać do nas kilka egzemplarzy japońskich takiego dziennika.

Co do powołania ojców, trzeba się jeszcze modlić, by i powołania były, i by prawdziwe były, żeby znowu nie było powrotów.

Ks. Yamaguchiemu, z okazji sakry biskupiej, kilka słów napiszę 4.

Zostawmy wszystkie troski Niepokalanej, bo to przecież Jej sprawa, ale oczywiście i z naszej strony użyjmy wszelkich godziwych środków. Ale bez niepokoju. Niech się stanie we wszystkim Jej wola. Pozwólmy się swobodnie Jej prowadzić, gdzie, kiedy, jak zechce.

Coraz bardziej widać, jak opatrznościowe było zaczęcie zyskiwania Azji dla Niepokalanej od Japonii, która coraz silniejszy wpływ wywiera na azjatyckie ludy. Możemy mieć uzasadnioną nadzieję, że Niepokalanowy inne i w Azji, i w innych częściach świata w niedługim już okresie czasu powyrastają.. Jak tylko nasi interniści zaczną się święcić 5.

W Niepokalanej i św. O. Franciszku

O. Maksymilian M-a Kolbe

PS 6 - Uważaj, Drogie Dziecko, i na swoje zdrowie, by starczyło jeszcze na długo, bardzo długo dla służby Niepokalanej naszej Niebieskiej Mamusi. - Bratu Jordanowi warto by trochę więcej dodać otuchy i zapalić do poświęcenia. Także i do br. Iwona warto by się trochę zbliżyć. - Zresztą Niepokalana sama tu najwięcej poradzi.

Czy przepisanie własności na "shadan" a już przeprowadzone? 7


"1" Wskazuje na to odręczna nota OMK: O. Mieczysław

"2" Byli to klerycy z prowincji św. Antoniego Pad. (USA) według powołania: Tomasz Graliński, Arkadiusz Banach, Edwin Agonis, Feliks Mazur, Kornelian Dende, Rudolf Linko, Gerald Kędziora, Antoni Songin i Felicjan Plichta. Na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w roku akademickim 1937/38 rozpoczęli II rok teologii. Zob. Wiad. z Prow. 8(1938)55; "Elenchus OFMConv" (OO. Franciszkanów) 1939, 29.

"3" Wskutek wojny 1939 r. zamiar wydawania dziennika dla dzieci nie został zrealizowany.

"4" Zob. Pisma OMK IV, 664.

"5" Pierwsi interniści, wychowankowie Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie, otrzymali święcenia kapłańskie 21 VI 1939 r.

"6" Postscriptum odręcznie.

"7" tzn. przepisanie własności na stowarzyszenie - zob. Pisma OMK II, 338.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA