MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów.

Niepokalanów, 30 X 1937

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Przesyłam nieco wiadomości.

Br. Franciszkowi lekarz wystawił papier, który załączam. Co zrobić? - Poproszę też o zwrot tych papierów.

Dzięki Niepokalanej w Bejrucie 1 wyszedł już dyplomik Milicji Niepokalanej po arabsku. Egzemplarz załączam.

Dla orientacji kazałem zliczyć obrót kasy w trzecim kwartale z czterech ostatnich lat. Przedstawia się tak:

Rok 1934 przychód 186.000 zł rozchód 218.000 saldo -32.000

Rok 1935 przychód 400.000 zł rozchód 471.000 saldo -71.000

Rok 1936 przychód 447.000 zł rozchód 624.000 saldo -177.000

Rok 1937 przychód 480.000 zł rozchód 538.000 saldo -58.000

Rozchód rozumie się prawdziwy, tj. i pokryty i nie pokryty. Od 1935 r. obrót wzrastał z powodu dziennika.

"Echo Niepokalanowa" 2 niepotrzebnie obijało się czasem po prowincji, dlatego nie wypuszczany go a już poza opłotki Niepokalanowa.

Przed Niepokalanym Poczęciem chcielibyśmy urządzić tydzień MI dla większego rozpowszechnienia Milicji Niepokalanej. Przygotowania ukończymy przed rekolekcjami, a podczas nowenny druki czy inne środki będą pracować już w terenie.

Może i nasze konwenty mogłyby coś dla tej sprawy zrobić?

W Niepokalanowie, dzięki Niepokalanej, wszystko dobrze, tylko br. Ireneusz w zakonności kuleje. Br.... 3 mimo wszystko trochę się obawiam. Zresztą na ogół duch dobry, a nawet bardzo dobry*

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo.

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Dyplomik MI w j. arabskim wydrukowano staraniem OO. Kapucynów w Bejrucie. Koszty druku pokryły dwie rycerki tamtejszej MI, Annet Hani i Eddé. MI w grudniu 1938 liczyła 696 członków. Zob. "Z milicyjnej niwy", wyd. II, Niepokalanów 1958, 33-34. Por. też o. Domański Jerzy, "Milicja Niepokalanej w swym pierwszym pięćdziesięcioleciu 1917-1967", ms, Niepokalanów 1967, 152.

"2" "Echo Niepokalanowa" - zob. Pisma OMK II, 373 przyp. 8.

"3" Imię pominięto celem zachowania dyskrecji.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA