MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Zakopane, 14 X 1937

Maryja

Drogie Dziecko!

Dziś rano ukończyłem rekolekcje, więc teraz dopiero odpisuję.

Dzięki Niepokalanej, że Cię zdrowego mimo "zdobycia" Beskidu i takiej podróży przyprowadziła do swojego Niepokalanowa.

I z Krakowa, i z Niepokalanowa obydwa listy mnie tu odnalazły.

Jurysdykcję przesłał mi o. Teodor, o sprawie jubileuszu w MD pisał o. Marian 1.

Chciałbym się zorientować w stanie MI tu w Zakopanem; dlatego - gdyby nie było zbyt dużo trudności - chciałbym mieć listę odbiorców "Rycerza" (odbitki z blaszek) "stałych" i "niestałych", "Rycerzyka", MD, członków też MI (gdyby można). A także wskazanie gorliwszych z kilkadziesiąt z racjami dlaczego są uważani za gorliwszych. Chciałbym zrobić coś więcej dla Niepokalanej i dlatego pragnąłbym mieć te dane, by zorientować się, co by tu dało się zrobić.

Im a prędzej uda się to mi przesłać, tym więcej będę mógł tu do przyszłej niedzieli (24) zrobić.

Niech Ci, Drogie Dziecko, Niepokalana zawsze i we wszystkim błogosławi. Niedługo będziemy u Niej w Niepokalanowie niebieskim.

Pomódlcie się tam, bym mógł cośkolwiek dla Niepokalanej tu zrobić.

br. Maksymilian M-a Kolbe

Dopisek Na list imieninowy osobno odpiszę.


"1" O jubileuszu 700-lecia OO. Franciszkanów pisał o. Marian Wójcik, redaktor naczelny MD, w numerze tego pisma z dnia 10-11 X 1937 w art. pt. "Siedemset lat cichej pracy misyjnej. OO. Franciszkanie w Polsce obchodzą w bieżącym roku doniosły Jubileusz".
W Wiad. z Prow. 7(1937) 2-7 ukazały się dwa artykuły o. Anzelma Kubita, prowincjała, na powyższy temat: "Przed jubileuszem" i "Ogólny program uroczystości jubileuszowych". Tamże na s. 26-48 znajduje się list okólny generała Zakonu, o. Bedy Hessa, poświęcony św. Franciszkowi z Asyżu i apostolstwu franciszkańskiemu.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA