MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp.: ms AN. Zob.: W krainę myśli 1952, 495-496

Zakopane, 11 X 1937

Maryja!

Drogie Dzieci!

Dowiedziałem się z "Echa Niepokalanowa", iż 16 bm. już ruszacie na misje, by 21 wsiąść na okręt 1. Niechże więc jeszcze kilka słów Wam powiem w dzień święta Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny.

Ona nam wszystkim Matką najczulszą - i dotąd była, i teraz jest, i - zawsze będzie: i w życiu, i w śmierci, i w wieczności także. Tę prawdę przypominajmy sobie często, a zwłaszcza w trudnościach zewnętrznych i w tych cięższych jeszcze wewnętrznych.

Zdajecie sobie sprawę z tego, że i na misjach nie tylko zewnętrzne trudności napotkacie, ale Pan Bóg pozwoli, żebyście dla Jego większej chwały i aby się bardziej jeszcze okazała dobroć i potęga Niepokalanej - też przechodzili przez zniechęcenie, zwątpienie, tęsknoty itp. Jednak bylebyście sobie nic a nic nie ufali, a całą ufność położyli jedynie w Pośredniczce wszystkich łask, Matuchnie naszej Niepokalanej, to zawsze i na pewno zwyciężycie, chociażby się na Was sprzysięgło piekło, ciało i czart. Nie tylko wtedy sami się nie ugniecie, ale jeszcze stanie Wam mocy na tyle, by i innych pocieszać i pokrzepiać na duchu, przypominając im, gdzie się mają zwrócić po światło i siłę.

Moi Drodzy, pamiętajmy o tym i przypominajmy sobie to często, że wystarczy jedno zwrócenie się do Niepokalanej czy słowem, czy wzrokiem, czy choćby myślą tylko, by Ona naprawiła to wszystko, cośmy zepsuli - i w nas, i dookoła nas w innych - by pokierowała nami w chwili obecnej i wzięła w opiekę naszą przeszłość i wyniki naszej pracy w przyszłości. Dlatego często do Niej się uciekajmy. Niech ta Jej figurka, dominująca w każdej pracowni, w każdej celi Niepokalanowa nam dopomaga do tego, byśmy sobie często podczas dnia przypominali o tym dziecięcym obowiązku zwracania się do Niej przed ważniejszymi czynnościami. W razie trudności oddajcie Jej te trudności, by z nimi zrobiła, co się Jej podoba - usnęła je, zmniejszyła, zwiększyła lub pozostawiła bez zmiany, ale i na końcu też dobrze wykonaną czynność Jej oddać, by skutek jej był taki, jakiego a Ona sobie życzy.

Można by też sobie zrobić z Niepokalaną układ, że za każdym razem, ile razy powróci się z roztargnienia do tej czynności, której Ona sobie życzy i przez święte posłuszeństwo wyznaczyła (wprost czy domyślnie), to tyle razy oznaczać to będzie odnowienie tego oddania się i czynności, i siebie, i wszystkich swoich, i wszystkiego Niepokalanej bez granic.

Pozdrówcie ode mnie naszych Braci w Nagasaki - tak Polaków jak i Japończyków. Ojców - Gwardiana, Gracjana i Mieczysława. Poczciwych chłopaków też. Powiedzcie im, że i w każdej chwili jestem gotów udać się gdziekolwiek na misje, jeżeli tylko Niepokalana przez święte posłuszeństwo zechce.

Serdecznie Was ściskam i całuję

w Niepokalanej i w św. O. Franciszku Wasz

br. Maksymilian M-a Kolbe MI

Kilka uwag: 1. W podróży nigdy nie przypuszczajcie, że Was nikt nie widzi, nie rozumie lub nie słyszy.

2. W sprawie wojny japońsko-chińskiej 2 nie opowiadajcie się w rozmowach z kimkolwiek za tą lub ową stroną. Módlmy się raczej o pokój dla wszystkich.

3. Starajcie się pokochać w Niepokalanej Japonię i Japończyków, by ich przez Niepokalaną do Przenajświętszego Serca Jezusowego przywieść, a unikajcie śmiania się z ich zwyczajów czy usterek.

4. Starajcie się przestawać dużo z braćmi Japończykami, chociaż to będzie stanowić pewną trudność z powodu języka, charakteru. Tak, ale czego się nie zrobi dla Niepokalanej, prawda?

5. Weźcie na drogę pojedynczych dolarów z dziesięć, by można niedużo na raz zmienić w razie potrzeby w podróży.


"1" Br. Chryzostom Chudzicki i br. Roch Frejlich wyjechali 15 X 1937 na misje do Japonii z Niepokalanowa przez Warszawę, .Rzym, Neapol, Port Said i Szanghaj.

"2" Już w latach 1927-1928 japońska ekspedycja wojskowa rozpoczęła działania wojenne w Chinach, ale została odwołana. W 1931 nastąpiła okupacja Mandżurii. Wojska japońskie przystąpiły następnie do podboju dalszych północno-wschodnich prowincji Chin. Do jesieni 1938 wojaka japońskie opanowały znaczną część Chin z Szanghajem, Nankinem, Kantonem i Wukanem (WEP V 215).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA