MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Tokio. Jedna karta jednostr. zapis. Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 24 V 1937 1

PS 2 - Jeżeli Niepokalana zechce, by i Niepokalanów japoński i polski i inne jeszcze były, to nie damy i tak rady przeszkodzić 3. Jeżeli zaś sobie Ona tego by nie życzyła i my też tego nie chcemy. Podobnie jak to się mówiło co do "Rycerza" w jego początkach 4. Chyba Ojciec pamięta - prawda? Dzięki Niepokalanej za wszystko, co czyni przez Ojca w Ameryce 5. Jak tam z Centralą MI na drugiej półkuli? 6

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Dane z listu br. Łukasza Kuźby do o. Samuela Rosenbaigera.

"2" Dopisek do listu br. Łukasza Kuźby do o. Samuela Rosenbaigera.

"3" Br. Łukasz Kuźba wspomina w swym liście o możliwości założenia w niedługim czasie Niepokalanowa belgijskiego.

"4" Zob. Pisma OMK VI, 956.

"5" Zob. Pisma OMK IV, 629 przyp. 2.

"6" Był zamiar otworzenia centrali, tj. filii MI dla spraw polskiego Niepokalanowa w Granby pod kierownictwem o. Macieja Biedrzyckiego, gdzie istniała już centrala MI na USA.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA