MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów.

Niepokalanów, 2 V 1937

Jezus Maryja Józef

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Przesyłam dwa różne formularze na upoważnienie do transakcji w Otwocku 1 wraz z kopiami dla podpisania jednej z nich, która będzie odpowiedniejsza. - Poproszę o pośpiech w przesłaniu.

Załączam też odpis ustawy o dobrach skonfiskowanych powstańcom z poprawką naszą 2 (art. 1 § 3) w myśl polecenia danego mi kiedyś.

Oddział MD w Krakowie mam wrażenie, że pracuje z dużą gorliwością 3.

Zgłasza się internista z ukończonymi 15 latami 4. Czy można zrobić wyjątek?

Kończę z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Sprawa nabycia działki budowlanej od Jana i Michaliny Sandałowiczów w Otwocku pod przyszłe sanatorium dla chorych braci z Niepokalanowa. Władze zakonne planu nie aprobowały.
Dom zdrowia powstał w końcu w lasku w pobliżu Niepokalanowa, jako część składowa klasztoru. Przy zakładaniu tej instytucji zaważyła m.in. uchwała kapituły generalnej z 1936 roku: "Ut infirmorum Fratrum necessitatibus diligentius consulatur, in memorim revocatum est praescriptum Constitutionum Ordinis n. 517 ut nempe in qualibet Provincia valetudinarium Instituatur necessariis omnibus supellectilibus instructum" - zob. Comm. Ord. 33( 1936)252; przedruk Wiad. z Prow. 6(1936)55.
Dom zdrowia zbudowano w 1938 roku - zob. Wiad. z Prow. 8(1938)79.

"2" Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk o niepodległość i będących w posiadaniu związków samorządowych.
Omawiany w liście OMK § 3 artykułu pierwszego ma następujące brzmienie: "Ustawa niniejsza w niczym nie ogranicza Kościoła Rzymsko-Katolickiego w jego prawach do majątków skonfiskowanych Kościołowi przez b. rządy zaborcze i znajdujących się w posiadaniu związków samorządowych" - zob. "Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" rok 1937 nr 30 poz. 221.

"3" Kierownikiem oddziału MD w Krakowie w latach 1935-1939 był br. Gabriel Siemiński.

"4" Tym przerośniętym wiekiem internistą był prawdopodobnie Alfons Mrozowski, ur. 21 X 1921 w Radomsku (II księga meldunkowa Niepokalanowa s. 63).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA