MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. (koncept listu).

Niepokalanów, 1 V 1937

Reverendissimo Padre Generele!

Grazie tante per la copia del documento della MI dal Vicariato di Roma.

Sarei molto grato se potessi avere ancora la copia dello Statuto il quale come dice il documento "si trova nella pegella qui allegata". Questo sara il fondamento per gli statuti piu particolari.

Chiedendo la Serafica Benedizione

rimango ubbidientissimo

fr. Massimiliano M-a Kolbe


Przekład polski

Niepokalanów, 1 V 1937

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale!

Bardzo dziękuję za kopię dokumentu z Wikariatu Rzymu w sprawie MI 1.

Byłbym bardzo wdzięczny, gdybym mógł mieć również kopię statutu 2, który - jak mówi dokument - "znajduje się w załączonym arkuszu". Będzie on podstawą do bardziej szczegółowych statutów.

Prosząc o serafickie błogosławieństwo

pozostaję jak najbardziej uległy

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Odpis dokumentu erekcji kanonicznej MI w Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie, wydanego przez kard. Basilio Pompilj wikariusza Rzymu dnia 2 I 1922. Kopia nosi datę 6 II 1937.

"2" AN nie posiada tekstu wspomnianego statutu, który winien znajdować się w archiwum prymarii MI w Rzymie. Tenże statut, już przeredagowany, został ogłoszony drukiem w "Manuale dei devoti dell"Inmacolata" (s. 544-550), wydanym w Rzymie w 1930 nakładem Administracji Milicji Niepokalanej, Roma, Via S. Teodoro 42 - por. "Statuto e Norme Direttive di Organizzazione e di Azione della Pia Unione Milizia di Maria Immacolata", Padova 1946, 8.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA