MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 21 IV 1937

Maryja!

Drogie Dziecko,

Odpisuję zaraz chociaż pokrótce na list z 7 marca, który w tych dniach przybył.

Do o. gwardiana 1 w sprawie br. Romualda napiszę. Można swobodnie przedstawić i przypominać o. gwardianowi stan zdrowia i niebezpieczeństwo strapień u tego brata. O. gwardian pod wrażeniem deficytu Mugenzai no Sono mógł stać się bardziej nerwowy, ale teraz zapewne pomału i nerwy się uspokoją.

Otrzymaliśmy nowe pozwolenie na trzy miesiące po 2.000 zł (może się da na 2 tysiące jenów przerobić?). - Dzięki Niepokalanej.

Zdaje mi się - może ja się nie orientuję - że rozstrzelenie akcji na dzieła miłosierdzia będzie jeszcze przedwczesne. Lepiej może przykładem i słowem drukowanym czy niedrukowanym pociągać do Niepokalanej - tak mi się zdaje.

Rozumiem konieczność zredukowania nakładu "Kishi" 2 i uważam, że i w tym jest ręka niepokalanej, by dotarł on do tych, co prawdziwie będą z niego korzystali. Ale trzeba zachować zasadę wysyłania każdemu, który sobie tego życzy i przyjmowania (a nawet proszenia), co kto ofiarować może. Natomiast można wstrzymywać tym, którzy nie korzystają.

"Rycerz" łaciński ma jeszcze trochę trudności 3.

O ojców odpowiednich, to naprawdę trudno. Módlmy się, by Niepokalana wzbudziła sobie apostołów wpośród młodszych, co się mają święcić.

O pozwolenie na czytanie książek zakazanych 4 staramy się przez o. Wincentego.

O. Aleksy już dojechał 5.

Nie wiem, czy cała nasza misja w Szensi 6 kosztuje tyle co Mugenzai no Sono, ale za to słowo drukowane dopomaga wielu tysiącom.

Kończę, bo roboty moc 7.

Wszystkim serdeczne pozdrowienia z prośbą o modlitwę

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" o. Samuel Rosenbaiger

"2" Przed zredukowaniem nakład japońakiego RN wynosił 65.000 egz., po redukcji - 30 tys. - zob. Wiad. z Prow. 8(1938)34.

"3" Zob. Pisma OMK III, 536 przyp. 1.

"4" Pozwolenie takie potrzebne było o. Mieczysławowi Mirochnie jako redaktorowi japońskiego RN.

"5" Zob. Pisma OMK III, 586 przyp. 10.

"6" Misje franciszkańskie w Szensi (Chiny) - zob. Pisma OMK III, 592 przyp. 3.

"7" Ostatnie dwa zdania listu i podpis stanowią rękopis.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA