MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 5 IV 1937

Ekscelencjo Księże Biskupie,

W niedzielę byłem w Łodzi i chciałem złożyć około południa uszanowanie Waszej Ekscelencji, ale niestety, nie mogłem Go zastać w domu, dlatego czynię to niniejszym listem.

Chciałbym przy tym powiadomić Waszą Ekscelencję, że ks. Tadeusz Walczyk z diecezji Łódzkiej, który u nas przebywa, współpracuje z nami bardzo gorliwie i bardzo przykładne życie prowadzi, tak że i z mej strony chciałbym usilnie i pokornie poprosić Waszą Ekscelencję, by zechciał łaskawie przyspieszyć termin powrotu wspomnianego księdza do zwyczajnych zajęć duszpasterskich.

Z głębokim szacunkiem całując pierścień pasterski, pozostaje

O. Maksymilian M. Kolbe 1


"1" Ponadto na kopii własnoręczny podpis (inicjały): OMK.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA