MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms, częściowo rkps, AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów. Uwaga: w zbiorze pominięto ściśle urrzędową część listu.

Niepokalanów, 24 II 1937

Laudetur Iesus Christus - Maria!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

W odpowiedzi na list z dnia 22 lutego przesyłam nieco wyjaśnień.

Bezprawny wyjazd N.N. zauważyłea i zaraz po powrocie potraktowałem go w myśl nru 807 Konstytucji jako fugitivus 1 i w myśl nru 812 poleciłem zwrócić się do O. Prowincjała (Superior maior 2) po karę. Jadąc do Rzymu mówiłem O. Prowincjałowi o tej sprawie.

Co do kontroli na początku tych wypadków poleciłem braciom w refektarzu, by sąsiad zawiadamiał o nieobecności sąsiada. Jadąc do Rzymu poleciłem też sekretariatowi organizacyjnemu przygotować projekt instytucji Referatu, gdzie by prowadzono ewidencję bieżącego stanu i zmian dotyczących pracy, organizacji, osób, rzeczy, miejsca i czasu dla kontroli, racjonalnego opiniowania i wnioskowania. W tym tygodniu jeszcze ten aparat będzie zmontowany. Po jego uruchomieniu i opinie co do konieczności wyjazdów będą ściślejsze.

Przy tym wszystkim uważam, że stan duchowy braci w Niepokalanowie jest dobry, a nawet bardzo dobry i choćby - co nie daj Boże - ilość wypadków doszła do pięciu na rok, to dopiero będzie mniej niż 1 na 100 więc dużo lepiej niż u pierwszych apostołów, tj.: 1 na 12.

Wszystkie przesłane uwagi postaram się jak najdokładniej w życie wprowadzić przy pomocy Niepokalanej i ufam, że będzie jeszcze coraz a lepiej. Od jakiegoś już czasu wprowadziło się też badania przed daniem habitu i przed nowicjatem.

Br. Jan Burté Nowacki profes z prowincji pragnie wstawienia zębów złotych, co ma kosztować 150 zł. Quid ad casum? 3

Jakaś instytucja chce, byśmy wspólnie założyli lecznicę (bo już mamy narzędzia). Uważam za niestosowne, by bracia leczyli się w jednym domu ze świeckimi. By uniknąć długich rozumowań, obiecałem zwrócić się do Prowincjałatu, by mieć oparcie.

Z pielgrzymką do Rzymu 4 czy mogliby się wybrać bracia: Walezy, Czesław, Joachim i Manswet. W związku z projektem drukarni br. Czesław mógłby służyć fachową poradą szczegółową; br. Salezy zna wszelkie urządzenia pomocnicze; br. Joachiam jako sekretarz redakcyjny rozszerzyłby sobie horyzont i nieco wypoczął, br. Manswet, jako przyszły sekretarz produkcyjny, też poszerzyłby swoją orientacja. Cała podróż ma być bezpłatna.

Dwaj bracia: Efrem i Florian wybierają się do Lipska 5. Czy też tam zaglądnąć, bo mam wielokrotny paszport bezpłatny.

O. Florian jest już w Poznaniu 6.

Kilkakrotnie stukał do furty eks-brat Kilian Kowalski urgując o ponowne przyjęcie 7. Powiedziałem mu ostatnio, że sprawa pójdzie do Prowincjałatu i otrzyma ostateczną odpowiedź. Opinię o nim załączam.

Ks. dr Zygmunt Surdacki chce nam powierzyć zakład 8, sprawę załączam.

Wobec napływu nowych sił waponmiany br. Jan Burté nie jest już nam konieczny.

Poproszę o zwrot dokumentów z listu poprzedniego do tajnego archiwum i z listu obecnego, o ile te dokumenty nie są Najprzewielebniejszemu Ojcu Prowincjałowi potrzebne.

Z prośbą serafickiego błogosławieństwa

br. Maksymilian M-a Kolbe 9

PS - Osobiście uważam, że zwolniony na podstawie nru 798 Konstytucji ma podobne powody do "ipso facto" quoad vota 10 co zwolniony w myśl nru 782. Uważam, że byłoby może dobrze przesłać urzędowo do Generalatu dubium: Utrum dimissus ad mentem numeri 798 Constitutionum eodem modo se habeat quoad vota ac dimissus ad mentem 782 an non" 11.

Praktycznie, czy i co ja mam jeszcze co do tych ślubów zrobić? Gdyby Generalat w myśl nru 782 załatwił to, byłoby skończone. Jeżeli odpowiedź na pytanie powyższe wypadłaby wedle mej opinii, to też sprawa zakończona. Gdybym mał co zrobić, to poproszę o powiadomienie.

W razie wyjazdu braci do Rzymu to już zapewne O. Prowincjał załatwi formalności z pozwoleniem z Generalatu w myśl Konstytucji. Jednak wiadomość, czy i kto pojedzie, byłaby pożądana już wcześniej, by na czas przygotować paszporty.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" zbieg. - Z tekstu usunięto ze względów zrozumiałych nazwisko zbiega i dwa akapity z tym związane.

"2" Przełożony wyższy

"3" Jak postąpić?

"4" Wielkanocna pielgrzymka do Rzymu, zorganizowana przez biuro podroży "Francopol" a ogłaszana przez MD odbyła się w dniach 21 III - 2 IV 1937. Ostatecznie udział w pielgrzymce wzięli: br. Klaudiusz Grochocki, br. Łukasz Kuźba, br. Salezy Mikołajczyk i br. Joachim Sochocki.

"5" Kronika Niepokalanowa nie odnotowała czyjegokolwiek wyjazdu do Lipska.

"6" O. Florian Koziura przebywał w Poznaniu do 17 VIII 1937.

"7" Wspomniany brat opuścił zakon 24 IX 1936.

"8" Ks. kanonik Jan Soroka, b. wicedyrektor Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Lublinie, wyjaśnia: "O ile nie myli mnie pamięć, chodziło o oddanie OO. Franciszkanom ośrodka rekolekcyjnego i ideowo-szkoleniowego dla członków Akcji Katolickiej. Ośrodek ten zamierzano stworzyć w gmachu byłego pałacu hr. Szeptyckiego w Łaszczowie, który miał być w tym celu wyremontowany i przystosowany. Był też zamiar utworzenia drukarni Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w wyżej wymienionym budynku i oddaniu jej w ręce OO. Franciszkanów" (pismo Kurii Biskupiej w Lublinie z 16 IV 1968 nr 715/Gł/68 do redakcji).

"9" Podpis i postscriptum stanowią rękopis.

"10" co do ślubów

"11" Czy zwolniony w myśl nru 798 Konstytucji jest w takim samym położeniu co do ślubów jak zwolniony w myśl nru 782, czy nie.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA