MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów. Uwaga: w niniejszym zbiorze pominięto część ściśle urrzędową listu.

Niepokalanów, 20 II 1937

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

... 1

Załączam cytat z "Buntu Młodych" 2 zawierający krytykę recenzji książki pt. "Walka o dusze" 3.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe 4


"1" Opuszczono akapit, zawierający relację o jednym z profesów symplicznych.

"2" "Bunt Młodych" - miesięcznik, potem dwutygodnik, niezależny organ młodej inteligencji, ukazywał się w latach 1930-1939. Redakcja i adainiatracja mieściła się w Warszawie, ul. Długa 25.

"3" Ks. Julian Młynarczyk, "Walka o dusze ludzkie", Niepokalanów 1936, stron 142.

"4" własnoręczny podpis.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA