MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Curia Generalizia / dell"Ordine / del / Frati Mnori Conventuali

Roma, (101) 2 II 1937
Piazza Ss. Apostoli, 51 1

Maryja

Drogie moje Dzieci,

Dziś przy święcie naszej najdroższej Mamusi niech znowu kilka słów poślę.

Najprzewielebniejszy O. Generał 2 kazał mi pozostać na akademię w dzień 11 bm. święta Objawienia Niepokalanej w Lourdes i kilka słów powiedzieć 3. Dlatego też opóźnię nieco mój powrót, chociaż spodziewałem się już w ten dzień przekroczyć granicę Ojczyzny.

Tu Niepokalana rozwija swą sprawę coraz więcej. W tych dniach Najprzewielebniejszy O. Generał podpisał projekt założenia drukarni "Rycerza" włoskiego. Mówię podpisał, bo i Najprzewielebniejszy O. Generał chce mieć projekty przygotowane na piśnie i to w dwóch egzemplarzach; jeden dla siebie, a drugi dla interesanta. Ma też dwie godziny wyznaczone dla przyjmowania interesantów, a nawet dla telefonów. Widać, że nie tylko ja tak uwziąłem się i żądam wszystkiego "na papierze".

Obecnie zwiedziłem prymarię MI i przygotowuje się projekt jej reorganizacji. Módlcie się, by Niepokalana sama pokierowała wszystkim, bo przyszły rozwój MI w dużej mierze zależy od trafnego rozwiązania tej sprawy. A potrzebne tu głębokie zmiany, bo stan obecny nie wystarczy dla dzisiejszego rozwoju.

Serdeczne życzenia tym wszystkim, co poskładali dziś (2 lutego) śluby lub otrzymali habit czy kaptur.

Wasz
br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Niech MIM "szybkim pędem" - by zdążyć na czas - prześle po polsku trochę sprawozdania z Niepokalanowa polskiego i z MI innych krajów. Chodzi o trochę cyfr, np.: ile członków MI przybyło u nas i w poszczególnych krajach (o ile wiemy o tym), ile członków obecnie jest. Stan liczbowy Niepokalanowa polskiego i japońskiego itp., bo to teraz 20-lecie MI - Takie sprawozdanie zrobić w więcej egzemplarzach (kopie) i jedne przysłać do prymarii w Rzymie a drugie do seminarium naszego w Asyżu 4 (o czym już mówiłem - tylko że tłumaczenie na łacinę zbyteczne).

Czy na Łotwie jest erygowane MI? 5

Pożyczka "Croce Rossa", której papier przesłał br. Cyprian, nie ma już żadnej wartości.

Na Wystawę Prasową do "Misscelanea" 6 wystarczy wysłać MD z raz na miesiąc; nie codziennie, bo i tak nie ma kto czytać.

MD do o. Wincentego adresować nie "Curia", ale "Penitenziaria Apostolica" - Piazza Scossa Cavalli 145.

Do kolegium podobno nie dochodzą "Wiadomości z Prowincji", z jeden numer przydałby się.

O. Joachim Bar zawiadamia, że odprawił Mszę św. na misje w dniach 29 liatopada, 26 grudnia i 29 stycznia br. Prosi o przesłanie słowników: 1) polsko-niemieckiegoniemiecko-polskiego, 2) polsko-francuskiegofrancusko-polskiego. Dał na to 10 zł, których tu, jako metalu, nie mógł zmienić.


"1" nadruk (z wyjątkiem daty)

"2" o. Beda Hess

"3" Zob. Pisma OMK IV, 613 przyp. 3.

"4" Collegio Missionario Teologico - Frati Min. Conv. - Via del Seminario 7 - Assisi - Italia - przyp. aut.

"5" MI na Łotwie rozwijała się pomyślnie, ale nie znajdujemy dowodów zakładania kół Rycerstwa Niepokalanej w tym kraju.

"6" "Miscellanea Francescana" - kwartalnik wychodzący od 1886, najpierw w Foligno, potem w Rzymie - zob. Enc. Cat. Vatic. V 1738.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA