MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Curia Generalizia / dell"Ordine / del / Frati Mnori Conventuali.

Roma (101), 31 I 1937
Piazza Ss. Apostoli, 51

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Niepokalana szczęśliwie przeprowadziła mnie do Wiecznego Miasta i Najprzewielebniejszy O. Generał 2 kazał zamieszkać w Kurii.

W dniu 11 II upłynie 3 tygodnie od wyjazdu z Krakowa; chciałem więc na ten dzień do Krakowa przybyć, ale Najprzewielebniejszy O. Generał kazał mi pozostać na dzień 11 lutego, bym na akademii ku czci Objawienia Niepokalanej w Lourdes też kilka słów powiedział 3. Trochę się więc opóźnię, tym bardziej że i Asyż, i Padwę z powrotem miałem odwiedzić. Postaram się jednak pospieszyć.

Ze wzglądu na słabe serce brata Kamila poleciłem mu niczym się nie przejmować, a w razie trudności do mnie napisać. Przysłał mi więc dzisiaj list, który stwierdza ponownie, iż nerwy o. Floriana jeszcze nie zdołały się uspokoić i pobudzają do opowiadania braciom rzeczy, które do nich nie należą. Dla orientacji list ten załączam. - Ale Niepokalana obróci wszystko na większe dobro, bo zresztą nigdzie nie ma złej woli.

Najprzewielebniejszy O. Generał zatwierdził już konkretniej przygotowany projekt założenia drukarni "Rycerza" włoskiego. Teraz przygotowuje się sprawa prymarii MI. - Dzisiaj miałem Mszę św. i potem konferencję do młodzieży w "Winnicy" 4. Przedtem zaproszono mnie na obiad w kolegium, gdzie zwiedziłem prymarię i powiedziałem rektorowi 5, co mi O. Prowincjał polecił w sprawie palenia. - Zwiedzałem też Wystawę Prasową 6.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" nadruk (oprócz daty)

"2" o. Beda Hess

"3" Zob. sprawozdanie z akademii maryjnej pt. "Academia in honorem Virginis Immsculatae vigesimo vertente anno ab institutione Piae Unionis Militiae Mariae Immacolatae" - Comm. Ord. 34 (1937) 95-104. Na akademię przybył także ks. kard. Marmaggi. W sprawozdaniu czytamy: "Tunc Rev. P. Maximilianus Kolbe, Piae Unionis fundator atque indefessus promotor in Polonia et Iaponia, originem ipsius sodalitii enarravit, occasionem imprimis referens, qua, instante funestissimo ac cruentissimo mundiali bello, et protervis urgentibus provocationibus infensissimae sectae massonicae adversus Christi vicarium omnesque religiosas institutiones, aliquot nostri Ordinis Clerici, amore in Beatam Virginem flagrantes, pium sodalitium excitaverunt sub nomine et patrocinio ipsius Virginis Immaculatae, quae cunctas haereses sola interemit in universo mundo. Huius Piae Unionis quo humiliora fuerunt initia, eo nobiliores sunt finalitates, eoque copiosiores fructus laetissimi primo hoc vicennio prodierunt, atque ampliores, inconcussa in B. Virginem fiducia in posterum exspectantur".

"4" Collegio Vigna

"5" o. Aleksander Chrappa z prow. czechosłowackiej, rektor międzynarodowego Kolegium Serafickiego w Rzymie 1936-1946.

"6" Zob. Pisma OMK III, 591 przyp. 2IV, 601.

"7" Na kopercie znajduje się dopisek: Devoti ed affettuosi saluti - P. Capponi. W przekładzie polskim: Serdeczne pozdrowienia - o. Capponi.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA