MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Curia Generalizia / dell"Ordine / dei / Frati Minori Conventuali.

Roma (101), 24 I 1937
Piazza SS.Apostoli, 51 1

Maryja!

Drogie Dzieci,

Niepokalana przyprowadziła mnie szczęśliwie do Wiecznego Miasta i kazała przez usta Najprzewielebniejszego O. Generała @ zamieszkać w Kurii, więc korespondencję niech sekretariat czy niesekretariat skierowuje pod adresem jak w nagłówku. (Z korespondencji obcej tylko to, co wyraźnie zastrzeżone mnie).

Przyjechałem w dzień Matki Najświętszej w sobotę 3 rano i odprawiłem Mszę św. w kaplicy Kurii. Potem w rozmowie z Najprzewielebniejszym O. Generałem stanęło na tym, by się rozglądnąć po Rzymie za drukarnią dla "Rycerza" włoskiego. O. Capponi też nacieszył się moim przyjazdem w odpowiedzi na jego list 4.

O. eks-generał Tavani prosi braci o modlitwę o dobrą śmierć. Ciężko zapada bowiem na serce. Już nie wychodzi nawet dla odprawienia Mszy św., tylko u siebie w mieszkaniu odprawia.

Najprzewielebniejszy O. Generał jest zdania, by "Rycerza" łacińskiego i MIM 5 przynajmniej na teraz prowadzić z Niepokalanowa polskiego, toteż można swobodnie MIM rozruszać!

Módlmy się, by Niepokalana sama kierowała sprawą swoich "Rycerzy" w różnych językach i swoich Niepokalanowów w różnych narodach. Byśmy Jej nie przeszkadzali; by nie liczyła się z naszą wolną, ale słabą wolą, i przymuszała do pełnienia we wszystkim swej Woli.

Br. Ambroży a 6 (Nestor) mi tu sekretarzuje i się mną opiekuje troskliwie. - Niech mu Niepokalana hojnie nagrodzi.

Dobrze zrobiłem, że nie wziąłem kożucha, ale zamieniłem go w Warszawie na zwyczajny płaszcz, bo tu dość ciepło, ale gorzej, że nie wyjąłeś z jego kieszeni książeczki łacińskiej. I że nie wziąłem rękawek cienkich z szuflady dolnej, gdzie jest bielizna, bo rękawy koszuli się brudzą; i że nie postarałem się o legitymację dziennikarską. A nuż to wszystko jedno za drugim pocztą przyleci?... Bo jak wiecie N. O. Prowincjał kazał mi trzy tygodnie wywczasować, więc zaraz wysłane - jeszcze nadąży.

Oczekuję też MD, numerów b od chwili wyjazdu aż dotąd i na przyszłość pod adresem jak powyżej. Co wysłane było na kolegium, to też z kolegium wyciągną.

W Niepokalanej i w św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe

Dopisek Ważne - Intencje mszalne do dnia 22 włącznie odprawiałem dla Niepokalanowa. Od dnia 23 włącznie jedna propria, a potem - wedle intencji Kurii.

Odpisać, czy otrzymano wiadomość i uwzględniono.

Jak toczy się sprawa lwowska? 7


"1" nadruk (oprócz daty)

"2" o. Beda Hess

"3" 23 I 1937

"4" O. Giovanni Francesco Gapponi był redaktorem włoskiego RN w Asyżu.

"5" Zob. Pisma OMK III, 542 przyp. 2.

"6" Zob. Pisma OMK IV, 609 przyp. 2.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA