MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Socheczewa, stacja kolejowa Szymanów

Niepokalanów, 29 XII 1936

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Dziś list otrzymałem i zaraz odpisuję, Nasamprzód najmocniej przepraszam za opóźnienie wysyłki. Wysyłalnia twierdzi, że 23 bm. wszystkim rozesłała "Wiadomości z Prowincji", a 28 bm. dosłała do Prowincjałatu jeszcze reklamowane 17 egzemplarzy.

Co do schematyzmu, to doprawdy moja wina, bo zapomniałem zupełnie, że O. Prowincjałowi zależało na tym, by i schematyzm 1 przed świętami przyszedł. Zdarzyło się bowiem, że opuszczono braci i seminarzystów Japończyków, dlatego kazałem raczej opóźnić wysyłkę, niż niekompletny wysyłać. Dopiero dziś, na skutek listu O. Prowincjała, zaglądając do poprzednich listów, stwierdziłem moją pomyłkę.

Najmocniej więc za wszystko przepraszam.

Być może, że i inne rzeczy zbytnio zaprzątnęły mi pamięć. Nasamprzód osławiona już sprawa szkolna lwowska 2 i grożący stąd proces. Wysłałem specjalnie do Lwowa o. Piotra, by na miejscu zbadał, do jakiego stopnia doniesienia tamtego redaktora są zgodne z rzeczywistością i wyniki tego badania zamieścimy w "Małym Dzienniku".

Po ostrzeżeniach ks. kard. Hlonda i zapewnieniu, że ks. N.N. nie przebiera w środkach i zdecydowanie dąży do położenia "Małego Dziennika", bardzo czujnie spoglądam w stronę Warszawy, by w czas zapobiec knującym się intrygom. Wczoraj też byłem u kardynała Kakowskiego i w Kurii, by rozbić atak skierowany w nasze podstawy działalności Niepokalanowa. Zakwestionowano w ogóle prawność działania MI i twierdzono, że liczne upoważnienia bezprawnie rozdane są w Warszawie, co było bezpodstawne. Ks. N.N. nasyła nam też redaktorów, którzy oczywiście po takim przedstawieniu się odchodzą z niczym. Z tej też przyczyny dziś zwalniam N.N., gdyż zostało stwierdzone, iż był on agentem ks. N.N. Sam ks. N.N. się do nas kiedyś wyraził, że ani się spodziewamy, kogo on ma u nas. Wiem, że z tego powstanie w Warszawie piekło, ale też wczoraj starałem się przychylnie usposobić kard. Kakowskiego do MD. Jeszcze przed miesiącem, gdy o. Marian wspomniał o możliwości zwolnienia N.N., Jego Eminencja dość żywo oponował, więc i teraz będzie niemile zaskoczony.

Prawda, że nie są to zbyt wielkie rzeczy wobec pomruków nadciągającej burzy komunistycznego bezbożnictwa i wyrzucam sobie, że jeszcze za mało czasu tym pomrukom poświęcam, ale jeżeli dokumenty - o których wspominałem - dotyczące ks. N.N. są pewne, to i te sprawy są ściśle z nadciągającą burzą połączone 3.

Zresztą Niepokalana o wszystkim wie i wszystkim kieruje, byleśmy się Jej pozwolili doskonale prowadzić; myśląc o tym, jestem spokojny o wyniki naszej walki.

Dzięki Niepokalanej już prawie wszystkich świeckich pracowników udało się zwolnić z klasztoru, a nawet teraz podczas wakacji redaktora świeckiego zamiast redaktora z Warazawy, nasi bracia (na próbę) dają sobie radę.

Co do płatności za schematyzm, to wobec spóźnienia i poprawek chyba my byśmy coś dopłacić powinni. Za "Wiadomości" zaś nie ma u nas powodów do zmiany warunków z dawniejszych lat.

Jeżeli taka Wola Niepokalanej, to wybiorę się do Włoch tej zimy. Gdyby się udało cośkolwiek, chociażby i najmniejszego dla Niepokalanej więcej zrobić, to i zdrowia, i życia nawet nie szkoda 4.

Zresztą, mimo kwękania, niełatwo mi się do trumny położyć. Mam też paszport do wielokrotnego przekroczenia granicy, więc i pod tym wzglądem kłopotu wielkiego nie będzie.

Jeszcze raz przepraszam za tyle górskiego bigosu z wysyłką.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe 5

PS - Szczęśliwego Nowego Roku!


"1" Zob. Pisma OMK I, 128 przyp. 1.

"2" Niewłaściwości przy badaniach zdrowotnych w gimnazjum koedukacyjnym przez ministerialną komisja lekarską napiętnował "Mały Dziennik" piórem lwowskiego korespondenta, Kazimierza Draniewicza. Artykuł ten dyrekcja gimnazjum zaskarżyła jako oszczerczy. Starania osobiste referenta prawnego MD, br. Wawrzyńca Podwapińskiego, nie doprowadziły do załagodzenia sprawy i doszło do rozprawy sądowej (br. Manswet Marczewski, br. Wawrzyniec Podwapiński).

"3" Zob. Pisma OMK IV, 603 przyp. 6. - Redakcja "Pism OMK" opuściła nazwisko ks. N.N. i nazwisko zwolnionego redaktora MD ze względu na dyskrecję.

"4" Zob. Pisma OMK IV, 606 przyp. 2.

"5" Podpis i postscriptum stanowią rękopis.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA