MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów.

Niepokalanów, 21 XII 1936

Laudetur Iesus Christus - Maria!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Załączam kopię listu do Nagasaki w sprawie samowystarczalności i wykaz przesłanych tam groszy z kont obcokrajowych 1. W Ameryce jeszcze konta nie posiadamy. Załączam też list Ojca Socjusza Generalnego 2 z czerwonym zakreśleniem jego rady, by się udać do Rzymu. Quid ad casum? 3

Ojcu Marianowi lekarz kazał zaprzestać pracy przynajmniej na 10 dni i wypocząć, stąd wyjechał do zakonnic Niepokalanek w Zaleszczykach. Rozbolało go w pasie i pogarszało się.

Załączam też do wiadomości pismo Katolickiego Stowarzyszenia Mężów z Siedlec 4.

Ks. Zieliński przysłał projekt, który też załączam 5.

Wpływ z USA od 1 XI do 11 XII wynosił 900 zł 50 gr.

Dyrektor "Ruchu" wciąż jeszcze jest przekonania, że brakuje pisma katolickiego dla młodzieży.

Dziś otrzymałem wiadomość o śmierci J. E. Arcybiskupa Bondiniego, naszego rektora w Rzymie 6.

W imieniu całego konwentu załączam serdeczne życzenia wesołych świąt i błogosławieństwa Bożego Dzieciątka u boku Niepokalanej.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS 7 - Co do br. Symeona o. Florian twierdzi, że nie jest tak zły, ale lubi rozumować i sądzić, i krytykować.

"1" List nr 605.

"2" o. Timotheus Brauchle, który zapraszał OMK do Rzymu w celu omówienia spraw związanych z wydawaniem włoskiego RN.

"3" Jak postąpić?

"4" Brak bliższych szczegółów.

"5" Brak bliższych szczegółów.

"6" Abp Luigi Bondini, franciszkanin, rektor Międzynarodowego Kolegium Serafickiego w Rzymie 1913-1916, a więc w czasie, gdy studiował w Kolegium OMK, zmarł 18 XII 1936.

"7" rękopis

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA