MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis. Oprócz tego AN posiada koncept listu, rkps. Jedna karta jednostr. zapis. Redakcja wzięła za podstawę ms, z zaznaczeniem różnic w stosunku do rkps.

Niepokalanów, 16 XI 1936

Przewielebny Ojcze Gwardianie!

Bardzo chętnie godzę się na wszystko, na co poprzedni O. Gwardian pozwolił 1. Na ogół postawiłem za zasadę, że wszystko pozostanie tak, jak było dotąd, o ile wyraźnie nie ulegnie zmianie.

Sprawę Pożyczki Konsolidacyjnej 2 już się załatwia 3.

W tych dniach otrzyma Przewielebny O. Gwardian odpowiedź wprost z Ministerstwa Skarbu 4.

Cieszymy się wszyscy z odzyskania konwentu wileńskiego. - Cześć Niepokalanej.

Serdecznie pozdrawiam 5 i polecam się modlitwom.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Klasztor wileński OO. Franciszkanów przeprowadzał w tym czasie prace restauracyjne kościoła i wszedł w porozumienie z o. Florianem Koziurą, poprzednim gwardianem Niepokalanowa.

"2" O. Gerard Domka oświadczył redakcji Pism OMK, że nie otrzymał żadnej pożyczki z ministerstwa.

"3" W rękopisie: też się załatwia.

"4" Tego zdania brak w rękopisie.

"5" W rękopisie brak słów: serdecznie pozdrawiam

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA