MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. Kop. kalk. maszynopisu: AN.

Niepokalanów, 16 XI 1936

Reverendissimo Padre Socio Generale,

Scusi tanto, che non ho risposto subito alla Sua del 20 X, ma spero che adesso fatta un po" di riorganizzazione avró piu di tempo.

Spero che le fotografie gia sono arrivate. Anche album per Reverendissimo P. Generale e per Lei gia sara a Roma. ...


Przekład polski

Niepokalanów, 16 XI 1936

Najprzewielebniejszy Ojcze Socjuszu Generalny,

Przepraszam bardzo, że nie odpisałem od razu na list Ojca z 20 X, ale mam nadzieję, że teraz po reorganizacji, będę miał więcej czasu.

Spodziewam się, że fotografie już doszły. Również album dla Najprzewielebniejszego O. Generała i dla Ojca jest już chyba w Rzymie.

Chciałem pojechać do Rzymu na Kongres Misyjny 1, ale zajęcia i zdrowie nie pozwoliły mi na to. Pisze mi o. Capponi, by przyjechać do Włoch i załatwić sprawę Niepokalanowa włoskiego 2, więc być może, że postaram się znaleźć czas na wyjazd do Włoch.

Dotąd nie mamy jeszcze Centrali Światowej MI 3, która by miała możliwość bardziej intensywnego działania. Prymaria jako taka według prawa kanonicznego nie posiada jurysdykcji. Następnie klerycy z całą swą dobrą wolą nie mają czasu, by się nią wiele zajmować. Ponieważ sprawy tak się mają, myślałem, że rozwijając coraz bardziej działalność prymarii jako takiej, zgodnie z założeniami prawnymi, trzeba pomyśleć o centrali, aby miała środki do intensywnego zajęcia się rozwojem MI na całym świecie. Tymczasem przynajmniej reorganizując Niepokalanów włączyłem także tę sprawę i tak z początkiem przyszłego roku rozpoczynamy druk "Rycerza" po łacinie dla duchowieństwa i seminarzystów całego świata 4. Za ich pośrednictwem sprawa MI pójdzie w lud. - Czy tak będzie dobrze?

Jeszcze raz przepraszam za zwłokę w odpowiedzi. Polecamy się wszyscy modlitwom Ojca.

W św. Ojcu Franciszku

br. Maksymilian


"1" Kongres Misyjno-Prasowy, który się odbył (z okazji Wszechświatowej Wystawy Prasowej w Watykanie) pod przewodnictwem prefekta Propagandy Wiary kard. Pietro Fumasoni Biondi i prefekta Kongregacji dla Kościoła Wschodniego kard. Eugenio Tisserant.
Wzmianka w związku z wystaną - zob. Pisma OMK III, 591 przyp. 2.

"2" W Padwie 7 XI 1938 powołano do życia centralę narodową MI, która miała być prototypem Niepokalanowa włoskiego. W 1957 przeniesiono centralę narodową do Rzymu. Do 1967 istniało we Włoszech 7 central regionalnych MI. Zob. Domański J. o., "Milicja Niepokalanej w swym pierwszym pięćdziesięcioleciu 1917-1967" ms, Niepokalanów 1967, 158, 308.

"3" W latach 1955-1965 zbudowano w Rzymie siedzibę centrali światowej MI "Cittadella dell"Immacolata - zob. Domański J. o., "Milicja Niepokalanej w swym pierwszym pięćdziesięcioleciu 1917-1967" ms, Niepokalanów 1967, 306.

"4" Zob. Pisma OMK III, 536 przyp. 1.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA