MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms, częściowo rkps, AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / Niepokalanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów.

Niepokalanów, 26 VIII 1936

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Uzbierało się trochę spraw bieżących, które chciałem N. O. Prowincjałowi przedłożyć i poprosić o łaskawe załatwienie.

1) Podaje adres prokury bernardyńskiej w Szanghaju dla posłania im prośby, by przyjęli naszych misjonarzy 1 (a może i do portu wyszli), którzy na statku "Sphinx" przyjadą do Szanghaju dnia 6 października br. według rozkładu jazdy. Adres ten brzmi: Franciscan Procuration - 141. Avenue Dubail Shanghaj. Adres telegraficzny: Framinor French Concession Shanghai.

Miło im będzie, gdy ktoś po nich wyjdzie do portu.

2) Prosiłbym bardzo o łaskawe nadesłanie nam zakazu przyjmowania obcych druków, gdyż nieraz trudno się wymówić, a jak będzie zakaz N. O. Prowincjała, będzie podstawa do odmowy.

3) Nie wiem, kto może zwolnić w razie potrzeby internistę od opłaty za utrzymanie. Proszę o wyjaśnienie i decyzję. Prosi o. Urban 2.

4) W załączeniu przesyłam dwa podania o przyjęcie, których sam nie chcę rozstrzygać. Pierwsze Trukana Piotra, lat 27, bez żadnego fachu i wykształcania 3, a drugie ks. kapelana z Przemyśla w sprawie przyjęcia nowo ochrzczonego żołnierza 4.

5) Załączam prośbę o zwolnienie ze ślubów symplicznych Zygmunta Wiszowatego (eks-br. Saturnina.), który w maju br. opuścił nasz klasztor. Sprawa wyszperana z dawnych.

O. gwardian Remigiusz dziś wieczorem wyjeżdża do Halicza 5, wczoraj żegnaliśmy go uroczyście 6. Maszyna nowa już na ukończeniu 7. Refektarz 8 podpędzamy, byśmy wigilię już w nim mogli spożywać.

Prosząc o sarafickie błogosławieństwo, pozostaje w św. O. Franciszku niegodny współbrat

Maksymilian M-a Kolbe 9

PS 10 - Prosił mnie br. Łucjan o przeniesienie do innego konwentu. Na próżno mu perswadowałem. Od braci słyszałem, że nigdzie go tu nie chcą w żadnym dziale. Więc i na prowincji chyba pociechy nie będzie. - W każdym razie powiedziałem mu, że to nie do mnie należy, ale do Prowincjałatu, by tam się udał.


"1" tj. o. Samuel Rosenbaiger i br. Alfons Stępniewski, którzy wyjechali na misje z Polski 23 VIII 1936.

"2" rektor Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie

"3" Trukan - brak bliższych szczegółów. W księdze mieszkańców Niepokalanowa nie figuruje.

"4" Żołnierz nowo ochrzczony, kandydat do zakonu, jest nam bliżej nie znany.

"5" W Haliczu, a raczej pod Haliczem, w miejscowości Św. Stanisław, był klasztor 00.Franciszkanów.

"6" Zob. Pisma OMK IV, 596.

"7" Druga maszyna rotacyjna dla MD sprowadzona z Würzburga, której poświęcenie odbyło się 10 IX 1936 z udziałem ks. kard. Aleksandra Kakowskiego, biskupa polowego Józefa Gawliny i zaproszonych gości - zob. Wiad. z Prow. 6(1936)27-28. 65-65.

"8" W dotychczasowym refektarzu bracia nie mogli się pomieścić, mimo że podzieleni byli na 3 grupy. Nad nowym refektarzem stanęła obszerna kaplica klasztorna.

"9" Podpis własnoręczny.

"10" odtąd rękopis

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA