MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadrukiem: Zakopane. Morskie Oko (1393 m).

Zakopane, 5 VIII 1936

Jezus Maryja Józef Franciszek

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Zamieszkałem 1 na Łukaszówkach przy o. Czesławie i razem chodzimy na przechadzki. Inżynier, twórca kolejki linowej 2, sam przejechał się z nami i wyjaśniał szczegóły. Widać, że oczekiwali gości z "Małego Dziennika". Z taksy klimatycznej też mnie jako dziennikarza zwolnili.

Z o. Marianem nie udało się spotkać; nie znałem adresu 3.

Dziś przyszli nas żegnać OO. Kapucyni: Czesław 4 i drugi jeszcze.

Dziekan 5 prosił, abym ludziom coś o misjach-w kościele powiedział. Powiem w niedzielę.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian 6


"1" OMK przybył do Zakopanego prawdopodobnie 2 VIII 1936.

"2" inż. Plate - zob. Pisma OMK VII, 1110. Kierownikiem budowy był inż. M. Stadnicki. Budowa kolejki linowej wiszącej Kuźnice - Kasprowy Wierch przez utworzone wówczas Towarzystwo Akcyjne Budowy i Eksploatacji tej kolejki z udziałem Ministerstwa Komunikacji, została rozpoczęta jesienią 1935. Była to jedna z największych inwestycji tego rodzaju w skali światowej. Otwarcie kolejki na początku zimy 1936 wywołało kampanię prasową i obawy, czy tego rodzaju udostępnienie szczytów górskich nie wywoła niekorzystnych następstw dla przyrody górskiej - zob. Tadeusz Zwoliński, "Tatry i Zakopane w zimie", wyd. 2., Warszawa 1946, 14-15.
"Mały Dziennik" zajął przychylne stanowisko dla inwestycji, o czym świadczą choćby artykuły z okazji poświęcenia i otwarcia kolejki w niedzielę 22 XI 1936: "Dzieło mózgów inżynierów i rąk robotników, kolejka na Kasprowy Wierch poświęcona" i "Linową kolejką na Kasprowy Wierch - w dzień uroczystego poświęcenia i otwarcia" - zob. "Mały Dziennik" nr 324 z 24 XI 1936.

"3" Nie udało się ustalić adresu pobytu o. Mariana Wójcika w Zakopanem.

"4" o. Czesław Szuber

"5" ks. Jan Tobolak

"6" Obok podpisu OMK widnieje dopisek o. Czesława Kellara: "i ja br. Czesław".

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA