MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Rzym, 15 V 1933

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Popisałem do Niepokalanowa nieco obszerniejszy list z poleceniem pokazania (przy sposobności) także N. O. Prowincjałowi 1.

Tutaj Niepokalana coraz bardziej rozjaśnia horyzont, chociaż, jak to coraz bliżej poznaję, nagromadzone były naprawdę groźne chmury. - Cześć Jej za wszystko.

Wszystko Niepokalana obróci na większe dobro.

Do Mugenzai no Sono piszę ostrożnie, by nie było większego złego 2.

Najprzewieiebniejszy O. Generał mówił mi wczoraj, by pozostać do Wniebowstąpienia Pańskiego 3; więc przed tym świętem nie przyjadę.

Niepokalana daje mi nieraz tyle pokoju, że aż dziw - cześć Jej za wszystko.

Dołączam obrazek nowo beatyfikowanej s. Wincenty Gerosy.

Wczoraj był u nas na obiedzie ks. biskup Okoniewski z Pelplina i oświadczył, że pragnie poruszyć sprawę kanonizacji (nie wiem, czy już beatyfikowany) naszego O. Jana Łobdowczyka (właściwie z Łobdowa?). Zapraszał mnie do Pelplina. Obiecałem przyjechać.

Kończę, bo niedługo ustnie opowiem, co Niepokalana raczyła zdziałać i nadal działa potężną choć łagodną dłonią.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Zob. Pisma OMK II, 455.

"2" ze względu na osobę o. Konstantego Onoszki

"3" Zob. Pisma OMK II, 455 przyp. 6.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA