MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Rzym, 14 V 1933

Maryja

Drogi Ojcze!

Przesyłam dwa (już 15 V) obrazki nowo beatyfikowanej bł. Gerosy dla użytku redakcji.

List Ojca do O. Sekretarza Generalnego 1 pokazał mi on w sobotę i w myśl jego instrukcji prywatnych skleciłem kilka słów i dałem Najprzewielebniejszemu O. Generałowi 2. Nikt inny o tym nie wie. Kopię załączam 3. Pokazać (może nie posyłać pocztą, lecz przy okazji pokazać) N. O. Prowincjałowi. Nic nie wspominać o tym w listach do Mugenzai no Sono.

Tutaj Niepokalana coraz bardziej rozjaśnia horyzont. Najprzewielebniejszy O. Generał w sobotę rano nawet powiedział, bym na piśmie podał co chcę, a on wszystko "vi concedo tutto" 4. Oczywiście, że ja znowu nie pragnę niczego a, jak tylko tego, czego chce Niepokalana i boję się pchać własną wolę (bo niczego innego bać się nie potrzebujemy, gdyż wszystko Niepokalana dopuszcza dla większego dobra).

Bać się tylko możemy, by czasem nie sprzeciwić się Jej Woli, nie zaniedbać czego, czy to z lenistwa, czy z obawy cierpień i upokorzeń, czego Niepokalana od nas chce.

W każdym razie, na wszelki wypadek wykańczać budowę nowicjatu 5.

Na okładce "Rycerza" majowego nie widzę liter M.I.

Pobędę tu do Wniebowstąpienia Pańskiego 6. Tak mi wczoraj powiedział Najprzewielebniejszy O. Generał.

Oczekuję zamówionych figurek Niepokalanej. Zdaje mi się jednak, że nie wystarczą i warto by jeszcze z 5 dosłać.

Niechaj Niepokalana ma nas wszystkich w swej pieczy.

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Równocześnie piszę do N. O. Prowincjała 7.

Mam bilet do Tarvisio, ale na dalszą podróż groszy mi zabraknie, bom kupił nieco książek. Można cośkolwiek przysłać; ale jeśli trudno, to pożyczę tu.

Serdeczne pozdrowienia Drogim Ojcom, Braciom i Internistom.

Módlmy się, by się stała Wola Niepokalanej.


"1" o. Tymoteusz Brauchle

"2" o. Domenico Tavani

"3" Kopia listu nie zachowała się. Chodziło tu o założenie nowicjatu kleryków w Niepokalanowie. W Mugenzai no Sono przebywał o. Konstanty Onoszko, który listownie w innym kierunku wpływał na o. socjusza generalnego Peregryna Haczelę.

"4" pozwolę Ojcu na wszystko

"5" Zob. Pisma OMK II, 303 przyp. 10 i 407 przyp. 1.

"6" W 1933 święto Wniebowstąpienia Pańskiego przypadało 25 V.

"7" Zob. Pisma OMK II, 456.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA