MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

Nagasaki, 22 III 1933


Przekład polski

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

W dniu 5 marca nasz pierwszy nowicjusz japoński br. Marian Salo Shigeo 1 złożył śluby sympliczne. Dzięki niech będą Niepokalanej. Jest to być może pierwszy wypadek w historii naszego Zakonu, że śluby zostały wypowiedziane w języku japońskim: "Kyodai taru ware Mariano wa waga shudoin no inken ni shitagatte, jujun, seihin, teiketsu ni seikatsushi. Honorio kyoko sama kara ninka saretaru sho kyodaikai no kaisoku wo san nenkan mamoru koto wo, Zenno Tenshu susei Dotei naru Hakushia Maria, Seishi Francisco, sho Seijin oyobi Anata ni mukaite seiganshi katsu yakusokushi tatematsuru" 2 - A jako obietnica ze strony Boga są słowa: "Moshi manji ga koe wo mamoreba, warera mo mata Zenno naru Tenshu no kara eien no seimei wo nanji ni yakusoku suru" 3 - Niech żyje Niepokalana!

Z tej okazji zrobiliśmy zdjęcie fotograficzne (załączam je). W środku stary kapłan tubylczy nazwiskiem Matsukawa, nasz przyjaciel 4. Za nim br. Marian.

Przybył również drugi aspirant nazwiskiem Amaki, młodzieniec, który się nawrócił u nas przed dwoma laty i prawie zawsze przychodził pomagać nam w pracy 5.

Załączam również 2 zdjęcia placu wydartego górze 6 na budowę kaplicy, czytelni i sali konferencyjnej dla pogan.

Dołączam także zdjęcie braci montujących falcówkę przysłaną nam przez "Niepokalanów" polski.

W tych dniach dwaj klerycy zdali dobrze egzaminy i w ten sposób ukończyli I. rok teologii 7. W Japonii rok szkolny kończy się i zaczyna w miesiącu marcu.

Pewien młodzieniec, poganin, nazwiskiem Yoshino 8, otrzymawszy raz w tramwaju "Rycerza", przyszedł do nas, zaczął pracować bezinteresownie i znalazł pokój. Pomimo sprzeciwów ze strony rodziny zaczął u nas uczyć się prawd wiary i teraz wkrótce otrzyma chrzest. Dzięki niech będą Niepokalanej, że tak silnie przyciąga serca.

Następnie korespondencja przynosi nam dość często fakty bardzo pocieszające. Chociaż jeszcze nie tak bardzo często; chciałoby się, aby tak było o wiele częściej.

Z prośbą o błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Zob. Pisma OMK II, 366.

"2" Ja, brat N.N. ślubuję i przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, Najświętszej Maryi Pannie, świętemu Ojcu Franciszkowi, wszystkim świętym i tobie, Ojcze, przez trzy lata zachowywać Regułę Braci Mniejszych, zatwierdzoną przez papieża Honoriusza, według Konstytucji naszego Zakonu, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

"3" A ja, jeśli to zachowasz, obiecuję ci ze strony Boga Wszechmogącego żywot wieczny.

"4" Zob. Pisma OMK II, 290.

"5" Zob. Pisma OMK II, 309 przyp. 4 i 248 przyp. 6.

"6" Mugenzai no Sono jest położone na stoku góry Hikosan w Nagasaki.

"7" bracia klerycy Mieczysław Mirochna i Aleksy Tabaka

"8" Yoshino Shigeo - wspomniany też w liście bez podpisu z Mugenzai no Sono do Niepokalanowa, datowanym 7 III 1933.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA