MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 28 II 1933 1

Maryja

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

PS 2 - O. Florian przesłał kopię listu O. Tymoteusza, o którym N. O. Prowincjał na pewno będzie wiedział. W odpowiedzi posłałem ten list 3. Niezależnie od tego przedtem przygotowałem kilka słów do młodzieży 4 i załączyłem Najprzewielebniejszemu O. Generałowi w myśl zasady, by w razie trudności odpowiedzieć ofensywą.

Może lepiej te rzeczy spalić?...

Sprawa zaszła tak daleko, że i o o. Konstantym musiałem jaśniej pisać.

Cześć Niepokalanej, wypogadza się.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Dane z kopii listu do o. D. Tavaniego z 28 II 1933.

"2" Dopisek do kopii listu do o. D. Tavaniego z 28 II 1933.

"3" tj. kopię listu.

"4" Zob. Pisma OMK II, 432.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA