MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Mugenzai"Seibo no Sei Furanshisuko Kai / Mugenzai no Sono / Hongochi, Nagasaki / Japan. Asia.

Mugenzai no Sono, 8 II 1933 1

Maryja!

PS 2 - Drogi Ojcze! To tylko postscriptum do listu, który nie mógł się już doczekać mej bazgraniny.

Na dopisek z listu 4 I br.: Dzięki Niepokalanej, że i dwaj nowi ojcowie są Jej 3. Z wielką radością odczytałem jego list braciom (mojemu współ-ojcu 4 jeszcze nie można... bo...). Odsyłam drogi dokument.

I ja myślę, że warto zebrać poglądy nasze na franciszkowość ! i jeśli i gdzie Niepokalana zechce - je wygłosić. - Boję się tylko jednego: by nie zaniedbać czegoś ze sprawy Niepokalanej dla wygodnego kwietyzmu i pytam sam siebie, czy też Niepokalana ode mnie czego nie żąda w związku z przygotowującą się burzą. Ale nie wiem. Staram się tylko bardziej jeszcze być Jej i w tej intencji o modlitwę proszę. - Co do groszy, to już N. O. Prowincjałtowi pisałem, że staramy się być gotowi na wszelką ewentualność, byle tylko zupełnie dopływ się nie urwał. Wedle dopływu rozmach, a raczej wedle Woli Niepokalanej.

Artykuł "Kuriera Warszawskiego" z 14 stycznia 1933 str. 2 a "O podbój młodego pokolenia" 5 tym bardziej utwierdził mnie w przekonaniu, które mam od dawna, że źle robi prasa katolicka ("Głos Narodu" 6, "Pielgrzym" 7 itp.), jeżeli ze względów partyjnych rzuca kamieniami na rząd Piłsudskiego. - Należy - oczywiście - piętnować, ale "zło" tylko. Tymczasem prawica odsuwając się od rządu zmusiła go do oparcia się raczej na lewicy i stąd skutki. Dlatego to zdaje mi się potrzebną rzeczą, by jak ongiś raz zrobiłem 8, tak i tego roku obydwa Niepokalanowy wcześnie (by nie znikło wśród tłumu) przesłały Piłsudskiemu życzenia imieninowe, życząc opieki Niepokalanej i obiecując Komunie św. tak licznych braci, jako też przynajmniej "Memento" we Mszy św. albo niechby i Mszę św. - Uważam to za silną potrzebę w walce z masonerią, wciskającą się do rządów, a raczej już rządzącą. Pamiętajmy na obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, który Piłsudski ma nad łóżkiem i nie zaśnie bez niego 9. Słyszałem o tym z ust pewnych i sprawdziłem na fotografii po wypadkach majowych. - Więc on Ją kocha. Czemuż go więc pozostawić na pastwę wrogów Kościoła i jego duszy? Dlatego uważam, że partie "katolickie" takim zachowaniem się szkodzą katolicyzmowi. - Alem się za dużo rozgadał.

Jeżeli kto, to właśnie Niepokalana, zdaje się, ma za zadanie uchować dziatwę przed zepsuciem, dlatego też zdaje mi się, że "Rycerzyk Niepokalanej" jest potrzebny bardzo 10.

Pytał ksiądz proboszcz pewien, tubylec, ile by u nas kosztowały lichtarze duże na ołtarz i wieloramienne małe na wystawienie Przenajświętszego Sakramentu, a lampkę wieczną prosi, by mu kupić (niedrogą). Oglądając i podziwiając (tak) naszą kapliczkę, o te rzeczy prosi.

Dołączam fotografię "drapacza" ze strony góry: dom parterowy 11.

Co do nowej partii misjonarzy 12, to oczekujemy ich bardzo, bo od ich przyjazdu zależy podniesienie nakładu. Poganie chętnie będą korzystać, tylko robotników jeszcze za mało por. Łk 10,2.

Cześć za wszystko Niepokalanej. Z prośbą o modlitwę, bym dobrze poznał i wykonał Wolę Niepokalanej.

br. Maksymilian M-aKolbe

Jeszcze PS - Zapewne brat "pisarz" już zawiadomił w liście, że kiełbasy i placki w dobrym stanie doszły na misje i już misjonarzują.

Już 23 a jeszcze list czy dopisek nie pchnięty, tak u nas czas niemożliwie prędko mknie. A i owo powinszowanie Piłsudskienu też nie posłane 13. Zresztą niech Niepokalana sama kieruje. Może z misji lepiej nie posłać, by nie wyglądała misja na placówkę narodową raczej niż katolicką?...

Już 1 III a jeszcze list tu - ślę zaraz, bo do pisania dalszego trudno się wziąć.


"1" W oryg.: 1932, co jest oczywistą pomyłką, jak wykazuje dalsza treść listu i cytowany numer "Kuriera Warszawskiego" z 1933 r.

"2" Miał to być oddzielny dopisek do listu br. Seweryna Dagisa z 4 II 1933, ale ostatecznie został dołączony do listu tegoż brata z 22 II 1933 (patrz zakończenie listu) i wysłany wraz z nim najwcześniej 1 III 1933. Zarówno br. Seweryn jak i OMK wspominają o paczce świątecznej, którą ofiarowała p. Mierzwińska.

"3" tj. o. Urban Cleślak i o. Remigiusz Wójcik

"4" o. Konstantemu Onoszce

"5" autorka Moszczeńska Iza ("Bell")

"6" "Głos Narodu" - zob. Pisma OMK I, 102 przyp. 7.

"7" "Pielgrzym" - pismo informacyjne o charakterze religijno-narodowym, wychodzące w Pelplinie od 1 I 1869 do 1 IX 1939, początkowo raz w tygodniu, od 1876 dwa razy, od 1877 trzy razy tygodniowo. W następnych latach do pisma należały jeszcze dodatki, jak "Krzyś", "Przyjaciel Dzieci", "Robotnik Polski", "Dobra Gospodyni". Założyciel i red. do 1872 ks. Szczepan Keller (ks. Kazimierz Dąbrowski).

"8" W 1929 r. - zob. Pisma OMK I, 171.

"9" O nabożeństwie Piłsudskiego do MB Ostrobramskiej pisał OMK w RN 14 (1935) 263-265 - Zob. Pisma OMK VII, 1104.

"10" Zob. Pisma OMK II, 412 przyp. 3.

"11" Zob. "Kalendarz RN" 10 (1934) 96.

"12" W skład tej grupy misjonarzy wchodzili bracia: Jordan Malinowski, Herbert Kurek, Iwo Czado i Maciej Janiec. Podróż ich trwała od 20 III do 2 V 1933.

"13" Imieniny Piłsudskiego przypadały 19 III.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA