MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.; rkps AN. Trzy karty: dwie dwustr., trzecia jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Mugenzai"Seibo no Sei Furanshisuko Kai / Mugenzai no Sono / Hongochi, Nagasaki / Japan. Asia.

Mugenzai na Sono, 23 I 1933 1 w dzień Zaślubin NMP Niepokalanej

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

List z dnia 4 I dziś otrzymałem, ale uszkodzony: róg wycięty bez skaleczenia wystającego w rogu listu; w linii szerokości od odciętego rogu ślady gniecenia papieru. Więc przecinający nasamprzód przez gniecenie koperty spowodował cofnięcie się papieru listowego, a potem swobodnie nożyczkami róg wyciął. Kto to uczynił? i w jakim celu? nie wiem. - Załączam ową kopertę. List zaś na wszelki wypadek ślę przez Niepokalanów z prośbą o "wręczenie" "do własnych rąk". (Przy pieczęciach pocztowych pod znaczkami pocztowymi odcisk palca tuszem (farbką) czerwonawym; inne brudne znaki na powierzchni też. - Aha, taż sama czerwonawość przy samym ścięciu rogu na stronie odwrotnej koperty. Więc prawdopodobnie na czerwono zawalany palec tam przytrzymał przy rozcinaniu. - Może to w jakimś urzędzie pocztowym czy innym, po drodze, gdzie używają pieczęci o tuszu czerwonym?...)

Po odczytaniu listu, chciałem zaczekać z odpowiedzią, ale coś mnie nagli, by się spieszyć - no i dziś święto Matki Najświętszej, choć nie wiem, czemu nie ma o tym w rubryceli - zapewne przeniesione na dzień inny, chociaż święci się dziś a w kalendarzach.

Co o tym sądzę? Zdaje mi się, że nadszedł już czas, by powstał "Commisariatus" Niepokalanowa, a raczej Niepokalanej. Wtedy będzie prawo do swego nowicjatu 2. Wtedy też nie będzie niebezpieczeństwa, by czasem kiedy nie przyszedł nowy prowincjał czy gwardiani z innymi poglądami. I inni ojcowie, tj. o innych poglądach, nie będą mogli być w Niepokalanowach ulokowani z Prowincji, ani do Prowincji wzięci. - Słowem wszystkie trudności, wynikające ze stosunku do Prowincji, ustaną.

I nie uważam tego za żaden "grzech", bo przecież był czas, kiedy aż 3 Prowincje mieliśmy w Polsce 3.

Prawda, że żal będzie Prowincji może dawać niektórych ojców, którzy jednak pragną oddać się wyłącznie Niepokalanej. Ale niechaj przynajmniej tę ofiarę Prowincja jako taka Niepokalanej złoży, a Niepokalana za to pobłogosławi.

Prócz tych, co są w Niepokalanowach (z wyjątkiem o. Konstantego), można więc chyba liczyć jeszcze oprócz N. O. Prowincjała na o. Jerzego i o. Samuela, więc razem 8 ojców. To na początek wystarczy. - No i 3 konwenty razem z Amalam 4.

O. Konstanty ma wielkie zaufanie do N. O. Prowincjała, tak że sądzę, iż przynajmniej do wykończenia studiów kleryków przy N. O. Prowincjale by i pozostał. Toby było dziewięciu. Lecz trzeba by to jeszcze rozważyć.

Zdaje mi się więc, iż w odpowiedzi na jakiekolwiek trudności możemy tylko spotęgować akcję w celu zdobycia całego świata Niepokalanej.

Więc myślę, by wykończyć formalności w sprawie Amalam, tj. otrzymać w myśl kodeksu "beneplacitum apostolicum" i erekcję Najprzewielebniejszego O. Generała. Arcybiskupa, myślę, że nie będzie potrzeby prosić o zwłokę, ale o. Justyn niechby więc przysiadł się do angielszczyzny (i włoszczyzna pozwoli mu korzystać ze źródeł włoskich z Rzymu). On już też całkiem Niepokalanej. Po kapitule 5 mógłby zaraz ruszyć.

Jak się praktykuje przy podziałach, tak sądzę, że i w tym wypadku przynajmniej ojcowie i klerycy dostaliby swobodę przeniesienia się z chwilą erygowania Komisariatu, z Prowincji do Komisariatu, albo odwrotnie. W ten sposób i klerycy "wariaci" z miłości ku Niepokalanej znaleźliby się poza opłotkiem Niepokalanowa 6.

Tak i na kapitułę generalną stanie więcej przedstawicieli z Polski.

Ale teraz pytanie: kiedy by się o to postarać. Czy czekać na wynik kapituły i, w razie niepokonalnych trudności, o to poprosić, czy też już z góry rzecz przygotować? Powoli bowiem i do tego też przyjdzie. Powtarzam, że nie widzę w tym nic złego. - Jak N. O. Prowincjał uważa? Jeżeliby bowiem trzeba było nasamprzód coś zrobić, to napiszę otwarcie od siebie do Najprzewielebniejszego O. Generała czy Prokuratora, czy Socjusza. Czy pisać? Niech będzie więcej Prowincji i Komisariatów w Zakonie i daj Boże, by takie Komisariaty i Prowincje Niepokalanej tak się jak najprędzej rozmnożyły, by były w stanie na kapitule generalnej włączyć dyplomik M.I. do Konstytucji 7. Ta chwila będzie przełomowa dla Zakonu, bo odtąd rozrost będzie taki szybki i silny jak obecnie Niepokalanowa. I gdy miniemy liczbę członków 100.000, a duchem bardziej się zbliżymy do św. O .Franciszka niż Bernardyni i Kapucyni, oni utracą rację bytu i powrócą do nas, jako pierwszych nie tylko historycznie, ale i duchowo, a wtedy co za robota po całym świecie pod sztandarem Niepokalanej. Oczywiście, o ile Niepokalana tak zechce.

Kończę, bo 10 wieczór.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a

PS - Jeżeli Najprzewielebniejszy O. Generał nie zatwierdziłby studiów u nas, to sprawa z klerykami nie będzie łatwa, tu bowiem nie ma nadziei, by mogli się dostać do seminarium innego. A może i to na kapitule lepiej się rozjaśni.

Już dochodzi jedenasta, więc kończę.

Dołączam fotografię aspiranta, o którym w ostatnim liście 8. Litery na ubraniu oznaczają firmę, gdzie pracował.

Niepokalana pewnie nie zapomni o swych dzieciach.

Z końcem maja myślę ruszyć 9, gdyż zacząwszy rok szkolny o 1 miesiąc wcześniej, wcześniej też skończymy.

Dlatego poproszę, by od początku maja już nie przesyłać tu spraw wyłącznie dla mnie, gdyż będzie już urzędował o. Konstanty.

Przepraszam za bazgraniny, ale pragnę w dzień Matki Bożej zalepić.


"1" W oryg. 1932, co jest pomyłką, jak wynika z treści listu.

"2" W tych słowach - wobec odmowy o. generała poparcia nowicjatu misyjnego kleryków w Niepokalanowie (Pisma OMK II, 407 przyp. 1) - widzimy nowy plan rozwiązania tego problemu.

"3" Z podziału prowincji czesko-polskiej w 1517 powstała polska prowincja OO. Franciszkanów, z której w 1624 powstała nowa prowincja rusko-litewska, trzeci podział w 1686 wyłonił osobne (oprócz polskiej) prowincje: ruską i litewską. Rozbiory Polski spowodowały upadek kwitnących prowincji zakonnych. Po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 r. została wskrzeszona prowincja polska w 1919 r., podzielona w 19359 r. na prowincję krakowską i warszawską.

"4" Niepokalanów indyjski (w projekcie)

"5" po kapitule prowincjalnaj w 1933

"6" za opłotkami Niepokalanowa, wewnątrz opłotków Niepokalanowa

"7" Nowe konstytucje Zakonu OO. Franciszkanów (OFMConv), uchwalone przez kapitułę generalną specjalną w Rzymie 1969 roku (15 maja - 10 lipca) podkreślają, że nabożeństwo do Niepokalanej Bogarodzicy Maryi należy do podstawowych cech ducha franciszkańskiego (nr 5), a w numerze 55 polecają: "Wszyscy wychowankowie mają zawsze z synowską pobożnością czcić Najświętszą Pannę Niepokalaną, wzór doskonałej miłości i Matkę Kościoła. Ponadto mają pamiętać, jak bardzo pożyteczne jest dla wzmocnienia powołania zakonnego odnawianie wewnętrznej z Nią zażyłości w życiu, mając przed oczyma duszy doskonałe poświęcenie się siebie według ducha Rycerstwa Maryi Niepokalanej".
Nr 78 § 1 konstytucji mówi: "Bracia za przykładem i napomnieniem Serafickiego Ojca mają synowskim uczuciem i świętością życia czcić Najświętszą Maryję Pannę w liturgicznych nabożeństwach, w pobożnych ćwiczeniach, w modlitwie prywatnej, przez odmawianie różańca lub, jak każe zwyczaj Zakonu, koronki franciszkańskiej".
Nr 78 § 2: "Wszyscy bracia niech z wielką pobożnością czczą Najświętszą Maryję Pannę w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia jako szczególną Patronkę Zakonu i jako naszą Królowę. Święto Niepokalanego Poczęcia należy obchodzić z jak największą uroczystością odnawiając poświęcenie Zakonu, a tajemnicę tę należy w miarę możliwości głosić i szerzyć".

"8" Aspirant Franciszek Hosoya Kasuo - zob. Pisma OMK II, 425 oraz artykuł (i zdjęcie) w "Kalendarzu RN" 10(1934) 97-98.

"9" na kapitułę prowincjalną do Polski

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA