MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie ze stemplem znakami japońskimi: Nagasaki-shi, Hongochi-machi, Mugenzai no Sono.

Nagasaki, 14 I 1933 1

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

List z dnia 16 XI też otrzymałem. O. Konstanty dnia 11 bm. przepraszał mnie za to, co było i przyrzekł, że na przyszłość będzie inaczej. - W sam raz w miesiąc przed 75-letnlą rocznicą objawienia się Niepokalanej w Lourdes 2. - Cześć Niepokalanej. - Powierzyłem mu zaraz prokuratorstwo i przy redakcji razem ciągnąć będziemy. - Załączam też garstkę myśli o. Konstantego na pięciu stronach.

Zbliżają się śluby braci: Celestyna, Romualda i Grzegorza (3 IV) 3. Prosiłbym więc o delegację w myśl nr 142 i 158 Konstytucji i inne potrzebne ewentualnie. Ponieważ obecnie listy idą dłużej, więc choć jeszcze nie jest "ad ultimum mensem" 4 (nr 141), to jednak nie da się listownie załatwić: wysłanie tego listu, otrzymanie delegacji, wysłanie relacji i przesłanie decyzji; dlatego poprosiłbym o przesłanie delegacji telegraficznie. Obecnie wystarczy adres: "Mugenzaisono Nagasaki".

Czy istnieje jaka formuła ad iusiurandum 5 w myśl Konstytucji nr 168?

Wkrótce nadeślę i inne sprawy jak: relację o studiach (nr 165) i inne.

Na razie ślę, by sprawy ślubów nie odwlec.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a


"1" W oryg.: 1932, co jest pomyłką, jak wynika z treści listu ("W sam raz w miesiąc przed 75-letnią rocznicą").

"2" Zob. Pisma OMK II, 422 przyp. 3.

"3" Zob. Pisma OMK II, 425 przyp. 2.

"4" ostatni miesiąc

"5" Konstytucje OO. Franciszkanów w numerze 168 nakazują: "Przed złożeniem profesji składający ją ma własnoręcznie podpisać i przysięgą potwierdzić oświadczenie co do wolności obioru stanu zakonnego i co do innych warunków przepisanych przez Św. Kongregację dla Spraw Zakonnych" (Św. Kongregacja dla Spraw Zakonnych 1 grudnia 1931, AAS XXIV, 74).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA