MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration / "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Mugenzai no Sono / Hongochi, Nagasaki / Japan. Asia.

Mugenzai no Sono, 7 I 1933 1

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Tym listem pospiesznie ślę żądaną relację, bo nowicjat br. Mariana upływa 29 I 1933. Poprosiłbym też o przesłanie odpowiedzi może telegraficznie, gdyż listy teraz idą przez Władywostok, więc nieco dłużej. Pod jednym słowem "tak", przesłanym telegraficznie, będę rozumiał i przypuszczenie go do ślubów i delegację do odebrania ich i wszystko, co dla przeprowadzenia tej sprawy jest potrzebne. Nasz adres telegraficzny Mugenzaisono Nagasaki. Trzy słowa wystarczą 2.

Przed wystawieniem relacji zapoznałem br. Mariana z najważniejszymi obowiązkami wedle nowych Konstytucji 3. Wszystko pod słowem "Laici" 4 w spisie rzeczy.

W tych dniach poślę list dłuższy w innych sprawach.

$b Z prośbą o serafickie błogosławieństwo br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Na wszelki wypadek rozpocznie on (br. Marian) tu rekolekcje w przypuszczeniu, że odpowiedź na czas nadąży.

Br. Marian między innymi twierdzi, że boi się śmierci, która każdej chwili może nastąpić i dlatego trzyma się Zakonu. A też dziś słyszałem od niego: w Japonii raczej obawą powodują się katolicy; trzeba wprowadzić Niepokalaną nasamprzód do własnego serca, potem katolików, a wreszcie pogan, by miłość rozszerzyła serca, bo dotąd są ściśnięte serca Japończyków - poczciwa dusza; niech go Niepokalana prowadzi.

Przyznać też muszę, że z powodu trudności językowych, znajdował się on nie w takim położeniu jak nowicjusz w Polsce. Coraz bardziej poznajemy język, ale jeszcze nam dużo brakuje.

Co do ślubów mówi: "jak Niepokalana zechce, to N. O. Prowincjał pozwoli; pragnę spełnić Wolę Bożą".


"1" W oryg. mylnie - co wynika choćby z pierwszego zdania listu - rok 1932.

"2" Te trzy słowa to: Tak (lub: nie) Mugenzainosono Nagasaki.

"3" Zob. Pisma OMK II, 358 przyp. 4. OMK nie rozporządzał jeszcze tekstem polskim konstytucji; przekład polski ukazał się drukiem w 1937 w Niepokalanowie.

"4" "bracia zakonni"

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA