MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum "Cittadella dell"Immacolata" w Rzymie. Dwie karty jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration / "Mugenzai no Seibo no Kishi" / Mugenzai no Sono / Hongochi. Nagasaki / Japan. Asia /. - Fotokop.: AN.

Mugenzai no Sono, 15 XI 1932


Przekład polski

Maria!

Kochany Ojcze,

Odpisuję na list Ojca z dnia 7 VI z dużym opóźnieniem. W tym czasie Niepokalana chciała, abym się udał do Indii w celu poszukiwania tam miejsca pod nowy "Niepokalanów". I rzeczywiście w południowo-zachodniej części, w okolicy miasta Ernakulam, Niepokalana sprawiła, że otrzymujemy bezpłatnie w celu drukowania "Rycerza Niepokalanej" nie tylko teren, lecz również domek i kaplicę. Niepokalana jest naprawdę potężna 1.

Z wielką przyjemnością przeczytałem w "La Voce del Padre" 2 o tym, co Niepokalana zechciała zdziałać w Asyżu, lecz oprócz numerów z maja i czerwca nie otrzymałem żadnego innego. Począwszy od teraz będzie się stąd wysyłać każdego miesiąca japońskiego "Rycerza Niepokalanej" jako "zamianę" za "La Voce del Padre". Proszę więc słać pismo co miesiąc, a także dosłać inne numery od stycznia 1932.

W sprawie sztandaru wydaje mi się, że to bardzo dobra rzecz. Oczywiście, że nie może na nim brakować słodkiego obrazu Niepokalanej i przynajmniej skróconej - jeśli nie pełnej - nazwy "MI" 3. Sądzę, że również na odznace te dwie litery "MI" byłyby konieczne. Te dwie litery są skrótem międzynarodowym.

Będę się starał coś wysłać od czasu do czasu również dla "La Voce del Padre", a także teraz wysyłam rękopis ze zdjęciem naszego domu w "Mugenzai no Sono". Ten sam rękopis (w odpisie) wysyłam również do "Cavaliere del"Immacolata" w Padwie i do "S. Antonio" w Spoleto 4.

Módlmy się nawzajem, aby Niepokalana uczyniła z nas dobre narzędzia w swych niepokalanych rękach. Pozwólmy. się Jej prowadzić. Ona uczyni wszystko. Przez święte posłuszeństwo zakonne, pokieruje każdym naszym krokiem i wpłynie na owocność prac. Bądźmy Jej rzeczą. Niech Ona swobodnie postępuje z nami, jak zechce.

W Niepokalanej współbrat

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Serdeczne pozdrowienia dla o. Stelli.


"1" Dokładna relacja z podróży do Indii - zob. Pisma OMK III, 493.

"2" "La Voce del Padre" - zob. Pisma OMK V, 869A.

"3" Taki właśnie sztandar był potem wprowadzany w kołach MI w Polsce.

"4" "S. Antonio" w Spoleto - zob. Pisma OMK II, 313a przyp. 3.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA