MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak.
Odp.: ms AN. Zob.: W krainę myśli 1952, 429.

Mugenzai no Sono, 30 X 1932 1

PS 2 - Drogi i Kochany Ojcze! Czy Niepokalana zechce już od Nowego Roku przemawiać do małej dziatwy przez swego "Rycerzyka" 3? Bo ponoć masoneria truje ją niemoralnymi drukami.

Czy przyszedł już czas wyznaczony przez Nią na wydawanie "Rycerza" po łacinie ("Miles Immaculatae" 4) dla podbicia i zjednoczenia z Jej Sercem serc obecnych lub przyszłych sług ołtarza po całym świecie? Bo zdaje się, że masoneria szybko działa.

Ks. Naduvathchery 5 (wydawca hinduskiego tygodnika w Ernakulam "Sathyadeepam"), który myśli o wstąpieniu do klasztoru, tak pisze dziś: "Desidero multum scire, quomodo propositum... veniendi et ephemeridem publicandi se habeat. Spero Matrem nostram Immaculatam omnia bene disposituram fore, ut a veniat Reverentia Vestra... et laboret ad gloriam eius et Filii sui. Peto a te ut ores pro me, humili servo, ut perseverem in bonis propositis meis 6. Podpis: Jacob Naduvathchery.

$b Cześć Niepokalanej. O. Maksymilian M-a Kolbe

"1" Dane z listu: Mugenzai no Sono, 30 X 1932.

"2" Dopisek do listu: Mugenzai no Sono, 30 X 1932.

"3" "Rycerzyk Niepokalanej" zaczął wychodzić w maju 1933 jako miesięcznik.

"4" "Miles Immaculatae" ukazał się jako kwartalnik w pierwszym kwartale 1938.

"5" Zob. Pisma OMK II, 394 przyp. 9.

"6" "Bardzo pragnę wiedzieć, jak się przedstawia sprawa przybycia i wydawania czasopisma. Mam nadzieję, że Niepokalana nasza Matka wszystkim dobrze pokieruje, aby Wielebny Ojciec przybył i pracował na Jej i Jej Syna chwałę. Proszę o modlitwę za mnie, uniżonego sługę, abym wytrwał w dobrych przedsięwzięciach swoich".

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA