MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Dwie karty jednostr. zapis.
Fotokop.: AN.

Mugenzai no Sono, ok. 26 X 1932


Przekład polski

Maryja!

1. Chcę tylko tego, czego chce Niepokalana przez św. Posłuszeństwo.

2. Wziąwszy pod uwagę, że: a) w naszej Prowincji bardzo mało jest tych, którzy by chcieli się udać na misje; b) także ci, którzy chcą tego, nie zawsze są przygotowani na takie życie i stąd

albo \1\ chcą później wracać (o. Metody) narażając na koszty powrotu; stąd też zły przykład (również jeden brat 2 poszedł za tym przykładem i utracił powołanie) i zła opinia o nas wśród innych misjonarzy;

albo \2\ nie są przygotowani do kontynuowania pracy misyjnej i brak im koniecznej pokory i uprzejmości, by przyciągać dusze pogańskie (o. Konstanty). Oto co utrudnia pracę i szerzy zło wśród braci zakonnych, szczególnie tubylczych;

albo \3\ wreszcie deprawują się, okrywając nas plamą hańby (br. Ludwik, kleryk II roku teologii w Tokio, opuścił Zakon, wyjechał do Argentyny i tam, sfałszowawszy dokumenty a nawet używszy pieczęci arcybiskupa tokijskiego, udawał, że jest kapłanem i odprawiał Mszę św.).

Czy nie byłoby korzystne otworzyć oprócz nowicjatu wspólnego drugi nowicjat dla tych, którzy czują w sobie powołanie misyjne? W obydwu nowicjatach przechodziliby próbę młodzieńcy, którzy zdołają żyć według Reguły i Konstytucji Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanów), natomiast ci, którzy czuliby powołanie misyjne, byliby również doświadczani, czy będą w stanie sprostać ofiarom, jakich się domaga życie misjonarza, tak jak w nowicjacie "Krucjaty".

3. Chcę wszelako tylko tego, co Najprzewielebniejszy O. Generał uzna za stosowne.

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Należy przyjąć, że OMK dowiedziawszy się o podaniu wysłanym przez o. prowincjała K. Czupryka do Rzymu w sprawie misyjnego nowicjatu kleryków w Niepokalanowie (Pisma OMK II, 407), jednocześnie odpisał o. K. Czuprykowi i poparł podanie wysłane do Rzymu, zwłaszcza że nie był pewny wyniku sprawy.

"2" br. Zygmunt Król

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA