MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis. Na karcie stempel znakami japońskimi kanji: Nagasaki-shi, Hongochi-machi, Mugenzai no Sono. Obok własnoręczna uwaga OMK: Kopia odpowiedzi danej Poselstwu.

Nagasaki, 25 X 1932

Do

P.T. Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio

W odpowiedzi na list z dnia 21 X br. Nr 1652/32 niniejszym donoszę, że w naznaczonym na fotografii rzekomym ks. Marcinie Kuszlu poznaję rzeczywiście P. Bolesława Kuszla, który udał się w tym czasie do Argentyny.

List P.T. Poselstwa wraz z nadesłaną fotografią wysyłam równocześnie do Urzędu Prowincjalskiego w Polsce, celem wyczerpującego poinformowania o nim odnośnych władz duchownych w Buenos Aires.

Bolesław Kaszel urodził się we wsi Połubowce woj. nowogródzkiego. Wstąpił do seminarium diecezjalnego w Pińsku a następnie do naszego Zakonu, gdzie w Krakowie ukończył jeden rok teologii, po czym zgłosił się na misje i w Tokio studiował teologii rok drugi.

Nie ukończył on jednak seminarium ani w Krakowie - jak twierdzi - ani w Japonii i nie posiada żadnych święceń kapłańskich - skąd też księdzem nie jest.

O. Maksymilian M-a Kolbe

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA