MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Trzy karty dwustr. zapis. List na blankiecie ze stemplem znakami japońskimi: Nagasaki-shi, Hongochi machi, Mugenzai no Sono.

Mugenzai no Sono, 8 IX 1932

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Chociaż już godzina 10.30 wieczór dochodzi, to jednak jeszcze dziś, w dzień Narodzenia naszej Królowej, kreślę te słów kilka.

W tych dniach powrócił internista Yamashita prosząc o ponowne przyjęcie 1. Zbadawszy gruntowniej wszystko, zdawało mi się, ze jest jednak nadzieja, iż coś z niego będzie, ale ponieważ to początek roku szkolnego, a słyszałem od Marianistów 2 (gdzie on przedtem był na nowicjacie), że on nas tylko wykorzysta, by studia pokończyć, powiedziałem mu, że u nas do szkoły nie pójdzie i będzie się tylko teraz uczył łaciny i polskiego. Przystał na to bardzo chętnie. Więc chyba szczerze chce się poświęcić Niepokalanej. Cios wyrzucenia zdaje się wpłynął na niego zbawiennie. - Jest on bardzo zdolny. Czy więc tak dobrze będzie, jeżeli teraz poduczy się łaciny i prywatnie przerobi i zda piątą klasę (po tej klasie zwyczajnie tutejsi klerycy idą na filozofię), a potem do polskiego Niepokalanowa na nowicjat i na studia gdzieś za granicę?

Piszę: do polskiego Niepokalanowa na nowicjat, bo obcując z taką poczciwotą jak o. Konstanty zdaje mi się, że widzę coraz jaśniej konieczność specjalnego nowicjatu, w którym by się mogli urobić ci, co kiedyś mają Niepokalanej oddać się bezgranicznie w Jej Niepokalanowie. Bez dostatecznego urobienia, przygotowania, potem jest ciężko.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Do Niepokalanowa wysłano tutejszy dodatek do rubryceli celem zwrócenia się, gdzie należy, dla uwzględnienia go w dodatkach naszej prowincji.

PS - Już i imieniny naszej Mamusi przeszły i 14 IX się zrobił, a jeszcze list nie posłany, Może i dobrze, bo znowu rzeczy nowe.

I tak co do internisty Yamashity przyszła mi taka myśl: nie będziemy mu przyszłości krępować. Powie mu się wyraźnie, że ze względu na jego ubóstwo daje mu się jako "ofiarę" i mieszkanie i wikt; on zaś - wedle możności - może jako ofiarę dla Niepokalanej dopomagać w administracji, ale dobrowolnie, o ile mu czas pozwoli. Do szkoły niech dalej chodzi, egzaminy pozdaje i po otrzymaniu dyplomu dopiero się namyśli, gdzie ma zapukać. My zaś żadnej pretensji do niego mieć nie będziemy; niech uważa się za zupełnie wolnego co do obioru potem drogi. - I o. Konstanty uważał to za dobre wyjście; więc i tak zrobiłem. W lutym więc ów internista kończy całą szkołę i wtedy się zobaczy co dalej. - Czy dobrze?

Następnie wczoraj, po długich orientacjach i porównywaniach zdecydowaliśmy się na oddanie sprawy budowy nowego domu firmie za 2.200 jenów wraz z materiałem. Obecny miejscowy starszy katolik bezwzględnie nam oddany, uważa to za bardzo tanio, a i porównania z innymi cenami to mówią.

Ze względu na górzystość terenu wygląd jest taki: ... 3 bez dachu, bo tu śniegi rzadkie i małe; więc taras.

Pokrycie całe już mamy. Przed grudniem ma być gotowy, coś około połowy (18) listopada. - Bardzo nam sprzyja dewaluacja jena w stosunku do dolara.

Często doświadczamy przerwy w komunikacji z Europą. Przed pół miesiącem przerwa trwała coś 3 tygodnie.

M.I. oparte jest na prawdzie o wszechpośrednictwie Matki Bożej (chociaż nie wyłącznie); czyby więc nie było stosowne, by przynajmniej w Niepokalanowach było też oficjum i Msza św. i święto "Pośredniczki Wszelkich Łask"? Rzym udziela tej łaski tym, którzy o to proszą. Cała Belgia to ma. Może to i pilne przed kapitułą.

Również czy już nie czas w polskim Niepokalanowie na ciągłe wystawienie Przenajświętszego Sakramentu (przynajmniej przez dzień cały) i adoracje po dwóch braci. Wtedy i praca nad duszami obfitszymi byłaby użyźniona łaskami i w Polsce, i na misjach, i wszędzie 4. I z tym nie wiadomo, czy po kapitule będzie łatwiej.

I to PS już kończę z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS PS - Aha jeszcze: 1) Zgłoszenia do Zakonu się zaczynają; dotąd jeden katolik, dwóch pogan. Co do pogan będziemy działać wolniej, doświadczać dłużej. - Inny pogański młodzieniec przychodzi bezinteresownie pracować dla Niepokalanej i uczy się katechizmu. 2) Listy znoszą pocieszające wiadomości o działaniu Niepokalanej w duszach pogańskich i protestanckich. - Cześć Niepokalanej za wszystko. Coraz nowi czytelnicy się zgłaszają. 3) Wbrew przewidywaniom niektórych, że nie trafimy do pojęć japońskich, właśnie artykuły pochodzące a spod polskiego naszego pióra się podobają, a trudniejsze po kilka razy czytają i twierdzą, że coraz bardziej je rozumieją (odnosi się to do wstępnych artykułów nieco trudniejszych, bo apologetycznych i z filozofii dużo czerpiących). - Figurkami Niepokalanej z Polski wprost się zachwycają. - I nasz ubogi sposób życia podziwiają i przed kilkoma miesiącami swoje uznanie w trzech kolejnych numerach dziennika tutejszego opisali. 4) Bonzowie piszą nawet adresy na wysyłkę "Rycerza" i czytają książki religijne z naszej biblioteczki. 5) I tyle, tyle objawów dobroci Niepokalanej widzimy mimo naszych licznych ułomności, słabości i zaniedbań.

Jeszcze jedno: zdaje mi się, że sprawa Niepokalanowa indyjskiego jest dla sprawy Niepokalanowa światowego bardzo ważna.

Nie wiem, czy ten list dojdzie, czy poprzednie doszły wobec nieregularności poczty; lecz wspomnę, że czcionki potrzebne, a maszynka się opłaca; więc kupimy?


"1" Ostatni raz wspominany w liście z 31 V 1932 - zob. Pisma OMK II, 380

"2" Marianiści, założeni przez o. Wilhelma Józefa Chaminade w 1817 we Francji, zajmują się głównie szkolnictwem. Dom Macierzysty w Japonii (Tokio) od 1887. Działalność swą rozwinęli na terenie prawie całej Japonii, gdzie pracuje 21 ojców i 117 braci ("Japan Catholic Directory 1962-63", 227).

"3" szkic planu budynku klasztornego z boku i z frontu

"4" Zob. Pisma OMK IV, 774.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA